Balıkesir'de KHB Toplantıları

altYeni CEO’ların atanmasıyla uygulanmaya başlanan Kamu Hastane Birlikleri (KHB) Balıkesir Tabip Odası ve SES Balıkesir Şubesi’nin birlikte düzenlediği toplantılarda değerlendirildi.

TTB Merkez Konseyi’nden Dr. Osman Öztürk’ün katıldığı toplantıların ilki 18 Aralık 2012 günü saat 12.30’da Balıkesir Devlet Hastanesi Eğitim Salonu’nda, ikincisi de aynı gün saat 17.00’de Balıkesir Tabip Odası’nda yapıldı.

Balıkesir Devlet Hastanesi’ndeki toplantıya 80’i aşkın hekim ve sağlık çalışanı katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Balıkesir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Şahin Cılız, “Sağlık çalışanlarını ve sağlık kurumlarını çıkarılan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile oluşturulan Kamu Hastane Birlikleri ve illerde oluşturulan Genel Sekreterliklerin yöneteceğini ve sağlıkta karmaşanın derinleşeceği bir dönem beklemektedir.” diye belirtti. Balıkesir KHB Genel Sekreteri Dr. Hasan Yılmaz ile görüştüklerini ve sağlık sisteminin organizasyonunda çalışanların mağdur olmaması için, hem özlük hakları hem de yer değiştirmeler konusunda keyfi uygulamaların durdurulması gerektiğini ilettiklerini anlattı.

Daha sonra Dr. Osman Öztürk 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve KHB’lerle ilgili bir sunum yaptı.

Balıkesir Tabip Odası’nda yapılan ikinci toplantıya hekimler ve sağlık çalışanlarının yanı sıra aralarında KESK, ÇYDD, TÜKODER, TMMOB, Tıp Öğrencileri ve diğer demokratik kitle örgütlerinin yöneticilerinin de bulunduğu yaklaşık 80 izleyici katıldı.

Toplantı, benzer şekilde, Dr. Şahin Cılız’ın açış konuşması ve Dr. Osman Öztürk’ün KHB’lerle ilgili sunumundan sonra soru ve katkılarla devam etti.

Toplantılara katılan hekimler ve sağlık çalışanları KHB uygulamasının getireceği sorunlar ve hak kayıplarına dikkat çekerek TTB, SES ve sağlık alanında örgütlü diğer emek, meslek örgütleri tarafından KHB’lere karşı bir an önce bir eylem programı oluşturulması gerektiğini ifade ettiler ve 5 Ocak 2013 Cumartesi günü Ankara’da toplanacak olan Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi’ne katılımın önemini vurguladılar.

alt   alt

alt   alt

alt   alt

alt   alt

alt