Türk Tabipleri Birliği İzmir'deki Asistan Hekim Eylemlerinin Arkasındadır

alt17 Aralık 2012 Pazartesi günü, 17 Aralık 2012 tarihinde İzmir (Bozyaka) Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir Atatürk (Yeşilyurt) Eğitim  ve Araştırma Hastanesi  ve Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmakta olan asistan hekimler uzun zamandır dile getirdikleri “aldıkları uzmanlık eğitimindeki yetersizlikler, olumsuz çalışma koşulları ve emeklerinin karşılığında aldıkları yetersiz ve sabit olmayan ücretler” konusunda taleplerini bir kez daha yöneticilerle, eğitim görevlileri ve hastalar ile paylaşacaklar ve poliklinik hizmeti veremeyeceklerdir.

Türk Tabipleri Birliği, asistan hekimlerin bu eylemine verdiği desteği, İzmir (Bozyaka) Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Hastane Yöneticisine, Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Hastane Yöneticisine, Atatürk (Yeşilyurt) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Hastane Yöneticisine, İzmir Güney Kamu Hastaneler Birliği’ne ve SES, Sağlık-Sen, Genel Sağlık İş İle Türk Sağlık Sen İzmir Şubeleri’ne çektiği faks ile bildirmiştir.

 

Adı geçen kurumlara gönderilmiş olan destek mesajı;

 

Sayın.......

İzmir (Bozyaka) Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir Atatürk (Yeşilyurt) Eğitim  ve Araştırma Hastanesi  ve Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmakta olan asistan hekimlerin bugün (17.12.2012, Pazartesi) poliklinik hizmeti veremeyip bir süredir dile getirdikleri, çözüm konusunda yönetim tarafından gerekli adımların atılmadığı sorunlarını yeniden yöneticiler, eğitim görevlileri ve hastalar ile paylaşacaklarını öğrenmiş bulunuyoruz.

Tüm üniversite ve eğitim  araştırma hastanelerinde benzer sorunlarla karşılaşan asistan hekimler, hastanedeki hizmet üretiminin büyük bir kısmını sırtlamakta, yasal sınırın üstünde nöbet tutmakta, 36 saati aşan sürelerde aralıksız çalışmakta, bilgi ve tecrübe olarak donanımlarını aşan işlemleri tek başına yada sadece kıdemli asistan hekim gözetiminde yapmak zorunda kalmakta, eğitim görevlisi kadrosunun sayısal yetersizlikleri nedeniyle  bilgi ve tecrübelerinden faydalanamamakta, eğitim alamamaktadır. Buna karşın asistan hekimlere verdikleri insanüstü hizmetin karşılığında, sabit olmayan, emeklerinin karşılığının altında, çoğu kez adaletsiz paylaşılan ücretler ödenmektedir.

Tüm asistan hekimlerin hak mücadelesini ve İzmir (Bozyaka) Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir Atatürk (Yeşilyurt) Eğitim  ve Araştırma Hastanesi  ve Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki asistan hekimlerin bugün gerçekleştirdikleri eylemin destekçileri olduğumuzu tarafınıza bildiririz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri