SABİM’e ’kardeş’ geldi! ’Sağlık Meslekleri Kurulu’

altGeçtiğimiz yıl Kasım ayında çıkarılan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname"nin 23. maddesi ile oluşturulan Sağlık Meslekleri Kurulu"nun (SMK) çalışma usul ve esaslarını belirleyen Yönetmelik yayımlandı.

Sağlık meslek mensupları hakkında 

-tanımlanmamış bir mesleki yetersizlik tespitiyle,

-Eğitime çağırmaktan, yapılacak sınavda başarısız olanları meslekten men etme yetkisine uzanan çok ciddi sonuçlara yol açabilecek, bileşimi uygun olmayan  bir Kurul SMK.

15 gün önce bir meslektaşımızın SABİM şikayeti nedeniyle intihara sürüklenen sonunu düşündüğümüzde aynı dramatik sonuçlara neden olabilecek, deyim yerindeyse "yeni" bir SABİM"le karşı karşıyayız. Kurul"un bugüne kadar yapılan toplantılarında çok sık sezaryen yapan hekimlerin "mesleki yetersizliklerinin tespitiyle" eğitime alınmalarının Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca önerildiği bilindiğinde bütünüyle keyfi uygulamaların yaşanabileceğini beklemek yersiz olmaz.

Kurul"un -hiç olmazsa- keyfi değil objektif çalışmasını sağlayabilecek çalışma usul ve esaslarını belirlemesi beklenen Yönetmelik bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Ne yazık ki Yönetmelik bu amaca hizmet etmekten çok uzak.

TTB"nin kurula katılan üyesi ile toplantılarda dile getirdiği ve takiben ilettiği değerlendirmesini (şerh gerekçelerini) sunuyoruz.

Sonuç olarak; kamu/özel, tek başına/bağımsız çalışan bütün hekimler için belirsizliklerle dolu, tehdit unsuru olmaktan başlayıp çok ağır mağduriyetlere yol açabilecek, özlük hak kayıpları doğuracak bir Yönetmelikle karşı karşıyayız.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 

Ek 1: Yönetmelik için

Ek 2: TTB görüşleri için