Okan Bayülgen’e Mektup

altYeditepe Üniversitesi"nde düzenlenen Sosyal Medya Zirvesi"nde sigara kullanımına ilişkin görüşlerini açıklarken ayrım yapmaksızın tüm hekimleri itham edici üstelik küfür eşliğinde beyanları nedeniyle Okan Bayülgen"e TTB Merkez Konseyi tarafından bir mektup gönderildi.
 
 
 
 
 
Özveriyle hekimlik yapan 120 bin meslektaşımız adına Okan Bayülgen"e gönderilen mektup:
 

Sayın Okan Bayülgen,

Yeditepe Üniversitesi öğrencileri ile sosyal medya üzerine yaptığınız söyleşide sigara kullanımı hakkındaki sözleriniz bir sosyal medya olayına dönüştü. Bizler de bu sayede hekimlerin 1960’lı yıllarda sigara içmeyi tavsiye ederken, bugün karşısında yer aldıklarını öğrenmiş olduk.

Konuşmanızı bağlamından koparmadan, kelimelere kast edildiği anlamın ötesinde atıflar yapmadan (buna küfür de dahil) değerlendirme yaptığımızda şu hususları sizinle de paylaşmak istedik:

1)Tıp bilimi de tüm bilim dalları gibi gelişme kaydetmektedir. Bu nedenle, hem teknolojinin gelişimi sayesinde edinilen yeni bilgiler hem de bilgiyi değerlendirme süreçleri değişim göstermektedir.

2)Sağlığın küresel ekonomik güçlerden ve bunların çıkarlarından tümüyle bağımsız olması TTB’nin de arzusudur.

3)2012 yılı itibariyle ulaşılan bilgiler ışığında açıklıkla sigaranın kişi ve toplum sağlığına zararlı olduğunu söylemek mümkündür.

4)Kendinizi konumlandırışınıza müdahale amacı taşımamakla birlikte, sözünün ve tavrının toplumda karşılığı olan bireylerden toplumun beklentileri olması doğaldır.

5)Bu doğrultuda, sigara kullanımını, bunun zararsız olduğu iddiasıyla birlikte tartışarak özendirici olunmasını anlaşılır bulmuyoruz.

6)İfade özgürlüğünü sonuna kadar savunan ve destekleyen bir meslek örgütü olarak, idari yaptırımlarla karşı karşıya olunan zamanlarda, ücret karşılığı yaptığınız programlarda gösterdiğiniz özen ve nezaketi, sosyal medya gerçekliğinin de yarattığı etkiyle diğer konuşmalarınızdan da beklemekteyiz.

7)Hekimleri ya da bir bütün halinde hekimliği eleştirmek mümkündür. Ancak “birtakım çıkarlar için” hekimlerin sağlığa ilişkin görüş beyan ettiğine ilişkin, ayrımsız bütün hekimleri kapsayacak şekilde anlaşılan üstelik küfür eşliğinde söylemlerinizin bizim açımızdan kabul edilmesi mümkün değildir.

Bu nedenlerle söz konusu beyanlarınızın Türkiye’de özveriyle hekimlik yapan 120 000 meslektaşımızı yaraladığını belirtir, özür beklentimizi iletiriz.

Türk Tabipleri Birliği 
Merkez Konseyi