Ağır hastalığı olan hükümlüler için infazın ertelenmesi, tutuklular için tahliye olanağı sağlanmalı

altKamuoyunda “4. Yargı Paketi” olarak bilinen, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda ağır hastalık nedeniyle cezanın infazının ertelenmesine ilişkin değişiklikten tutukluların da yararlanması gerektiğine ilişkin TTB görüşü, TBMM’de grubu bulunan tüm partilere iletildi.

Yazıda, cezaevi koşullarında ağır hastalıklarla mücadele eden tutukluların da bu durumları gözetilerek tahliye edilmelerinin önünün açılması gerektiği belirtilerek “Cezanın infazının ertelenmesine ilişkin düzenlemelerin, hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunan kişilere ilişkin olduğu açıktır. Ancak, ceza yargılamasında tutukluluğun istisna, tutuksuz yargılamanın esas olmasına ilişkin zaman içinde yapılan yasal düzenlemelerin de mahkemeler tarafından uygulamada çoklukla tersi yönde değerlendirmelerle uygulandığı da bilinmektedir. Dolayısıyla, cezaevlerinde ağır hastalık koşullarında yaşamlarını sürdürmeye çalışan ve var olan hastalıkları bu koşullar nedeniyle ağırlaşan kişilerin yaşam haklarına yönelik büyük risk oluşmaktadır. Hakkında herhangi bir mahkumiyet kararı bulunmayan bu kişilerin, çeşitli denetimli serbestlik yöntemleri de kullanılarak tahliye edilmelerine yönelik yukarıda belirtilen maddeye “tutukluların” kelimesi eklenerek ya da ek fıkra düzenlemesi ile yapılması mümkündür” denildi. (Grup Başkanvekilliklerine iletilen yazı için…)