Hükümetlerin Ve Sermayenin Rant Sağlayamadığı Bir Sosyal Güvenlik Sistemi Ve Kurumunun Oluşturulmasını Talep Ediyoruz!

alt4 Aralık 2012 tarihinde yapılacak olan SGK Genel Kurulu 2. Olağan Toplantısı öncesinde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, bugün İstanbul Tabip Odası’nda basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya, DİSK Genel Başkanı Erol Ekici, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk, KESK Genel Başkanı Lami Özgen ve TMMOB Genel Başkanı Mehmet Soğancı katıldı.

Açılış konuşması TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk tarafından yapıldı.  Dr. Öztürk Sosyal Güvenlik Kurumu’nun gerek emeklilik,  gerekse sağlık açısından hepimizin hayatına değen bir kurum olduğunu belirterek 4 Aralık 2012 tarihinde yapılacak Genel Kurul’a da emek meslek örgütleri olarak katılacaklarını söyledi.  Bu nedenle DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak yapılacak bu kurul öncesinde ortak bir görüş oluşturduklarını ve bu görüşleri Genel Kurul’da taraflarla da paylaşılacak olduğunu belirtti.  Basın toplantısını da bu sebepten yaptıklarını ifade ederek ortak metni okumak üzere sözü DİSK Genel Başkanı Erol Ekici’ye verdi.

AKP tüm sigortalıları “en az” da eşitledi

Açıklama metninde sağlık, emeklilik ve çalışma hayatına ilişkin tüm alanlara değinilerek AKP Hükümeti’nin “eşitlik” adı altında sunduğu bu yapılanmanın 5 yıl içinde söz konusu eşitliğin sosyal devlet ilkesine uygunluk temelinde daha üst norm ve standartta eşitlemeyi değil, tüm sigortalıları en az da eşitleyen bir uygulama olduğu belirtildi.

Bu çerçevede Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur çatılarının Sosyal Güvenlik Kurumu adı altında birleştirilirken IMF ve Dünya Bankası direktifleri ve sermayenin ihtiyaçları gözetilerek yapıldığını ve kazanılmış hakların bir bir gasp edildiği belirtildi.

Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında IMF talimatıyla yapılandırılan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun emekçilerin haklarını koruyup, çıkarlarını gözeten bir kurum olarak işlev görmediğini Hükümet’in talimatlarını yerine getiren bir işleyişe sahip olduğu ifade edildi.

Dolayısıyla 2006 yılından günümüze kadar Sosyal Güvenlik Reformu gölgesinde geçen sürecin halkın artan gelir kayıpları ve yoksun kaldığı kaliteli sağlık hizmeti ile tam bir yıkım altında geçtiğinin altını çizilirken “Bizler sürdürdüğümüz mücadelede, emekçilerin özyönetimine bırakılan, emekçilerin birikimi ve emeği üzerinde hükümetlerin, sermayenin rant sağlayamadığı bir sosyal güvenlik sistemi ve kurumunun oluşturulması talebimizin Genel Kurul vesilesiyle bir kez daha altını çizmek isteriz” denildi.

Basın açıklaması için tıklayınız