AKP’nin Halktan Yana Mühendis, Mimar, Şehir Plancısına Tahammülü Yok

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 23 Kasım 2012 tarihinde "AKP’nin Halktan Yana Mühendis, Mimar, Şehir Plancısına Tahammülü Yok" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

 

23 Kasım 2012

AKP’NİN HALKTAN YANA MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCISINA TAHAMMÜLÜ YOK

Hekimlik ve sağlık alanında yaşadığımız kamusal olanın tasfiyesi, her şeyin paraya, çıkara, güç odaklarına tabi kılınması süreci bir kanser gibi yaşamımızın her alanına nüfuz ediyor . Siyasi iktidar doymak bilmeyen bir iştahla her şeyi kendine tabi kılmaya çalışıyor. Hiçbir aykırı sese tahammülü yok, iktidarını mutlak iktidara dönüştürmek istiyor.

Nasıl bilimden, insandan yana hekimliğe savaş açtıysa, nasıl Türk Tabipleri Birliği yasasından “tabipliğin kişi ve toplum yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak” ifadesini bir Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırdıysa, aynı saldırganlığı bu ülkenin mühendislerine, mimarlarına, şehir plancılarına karşı gösteriyor. Nasıl kişi ve toplum yararına hekimliğe düşmansa, kişi ve toplum yararına mühendisliğe, mimarlığa, şehir plancılığına da düşman. Tüm bunları sermayeden, paradan, uluslararası güçlerden yana şekillendirmek istiyor.

6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yasasını, muhataplarına hiç sormadan, kapalı kapılar ardında değiştiriyor. Seçimlerle alt edemediği TMMOB’ni siyasi iktidarını kullanarak antidemokratik biçimde alt etmeye çalışıyor. Neden bunu yapıyor?

Çünkü TMMOB bilimsel ve etik değerlere bağlı, aydın kimliği olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütüdür. Çünkü TMMOB bu ülkenin kentlerine, derelerine, havasına, suyuna, ormanlarına, kıyısına, merasına, ovasına, madenlerine, yiyeceğine, bitkisine, hayvanına ve en başta insanına sahip çıkmaktadır. Çünkü TMMOB bu ülkenin demokratik toplumsal muhalefetinin ana unsurlarındandır.

Güçlü bir TMMOB yapısına tahammülü olmayan siyasi iktidar, örgütlülüğünü bölüp, parçalayarak etkisizleştirmeye çabalıyor. Bağımsız yapısını zedeleyip Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kontrolüne, yani kendi güdümüne almaya, yönetmelikler, genelgelerle yetkilerini budamaya çalışıyor.

Bu ülkenin hekimleri yaşam hakkını savunurken, sağlıklı yiyecek, temiz hava, su, nitelikli barınma olanakları olmadan sağlığın olamayacağının farkındadırlar. Bu mücadelenin insandan, halktan yana olan mimarlar, mühendisler ve şehir plancılarıyla mümkün olduğunu bilirler.

O halde TMMOB’ye sahip çıkmak Türkiye’ye sahip çıkmaktır, yaşama sahip çıkmaktır, insana sahip çıkmaktır. TMMOB “ileri demokrasi” söylemleriyle sahneye konan bu oyunları bozacak örgütlülüğe ve güce sahiptir. Hekimler, insanca yaşam mücadelesinde bu ülkenin onurlu mühendis, mimar ve şehir plancılarının yanındadır.

Türk Tabipleri Birliği özgürlük, barış, demokrasi, kardeşlik mücadelesindeki yol arkadaşı TMMOB’nin yanındadır.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi