TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü-2012 için son başvuru tarihi 20 Kasım

altTTB Behçet Aysan Şiir Ödülü - 2012 için başvuru süresi 20 Kasım 2012'de sona erecek. 

22.10.2012

BASIN DUYURUSU

TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü-2012 için son başvuru tarihi 20 Kasım 

Türk Tabipleri Birliği’nin 2 Temmuz 1993’te, Sıvas’ta gericilerin kuşattığı Madımak Oteli’nde çıkan yangın sonucu yaşamını yitiren şair Dr. Behçet Aysan ve 34 kişinin anısına verdiği TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü-2012 için başvurular başladı. Başvuru süresi 20 Kasım 2012’de sona erecek.

Seçici Kurulu’nu Cevat Çapan, Doğan Hızlan, Emin Özdemir, Ahmet Telli, Ali Cengizkan, Turgay Fişekçi ve Zeynep Oral’ın oluşturduğu TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü’ne başvuru koşulları şöyle:

-          Ödüle 2011 yılı Ocak ayından sonra sonra yayımlanmış bir kitap ya da yayına hazır bir kitap dosyası ile aday olunabilir. (Yayımlanmamış yapıtların A4 dosya kâğıdına çift aralıklı yazılmış olması gereklidir.)

-          Ödüle son katılma tarihi 20 Kasım 2012'dir.

-          Ödüle kişiler kitap ve dosya ile kendileri doğrudan katılabilir ya da yayımlanmış şiir kitaplarını sivil toplum örgütleri, yayınevleri ve üçüncü kişiler, şairin onayı alınmak koşuluyla önerebilirler.

-          Yarışmaya katılan yapıtların daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir.

-          Ödüle aday olacak şairler; adı, açık adresi ve kısa yaşam öyküsüyle birlikte kitaplarını (8 adet) ya da şiir dosyalarını (8 adet) TTB Merkez Konseyi GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4, 06570 Maltepe-ANKARA adresine göndermelidir.

-          Ödül için gönderilen yapıtlar açıklanmaz, yalnızca ödül kazanan duyurulur.

-          Ödül kazanan yapıt 2012 yılı Kasım ayında açıklanır.

-          Ödüle başvuranlar ilan edilen tüm koşulları, kabul etmiş sayılır.

-          TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü özel olarak hazırlanmış bir bronz figürdür. Para ödülü verilmemektedir.

-          Ödül tek yapıta verilecektir. Seçici kurul uygun görürse ödül paylaştırılabilir.

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ