Batman Tabip Odası’ndan tutuklu öğrencilere kart

 

altBatman Tabip Odası, 4 ayı aşkın süredir Sincan F Tipi Cezaevi"nde tutuklu bulunan tıp ve sağlık öğrencilerine destek amacıyla 12 Ekim 2012 Cuma günü bir basın açıklaması yaptı. TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Zülfükar Cebe"nin katıldığı basın açıklmasının ardından, öğrencilere toplu olarak kart gönderildi. 

12.10.2012

BASINA VE KAMUOYUNA

6 Haziran 2012 tarihinde 11"i tıp fakültesi öğrencisi, 1’i diş hekimliği öğrencisi, 1"i ergoterapi öğrencisi olmak üzere 13 sağlık öğrencisi tutuklu yargılanmak üzere Sincan F Tipi cezaevine konuldu ve 4 ayı aşkın bir süredir tutuklu bulunmaktadırlar.

Tutuklanan sağlık öğrencisi arkadaşlarımız/meslektaşlarımız gözaltında iken sorguda sorulan sorularla TTB TÖK (Tıp Öğrencileri Kolu)  ve  SES Sağlık Öğrencileri Komisyonu  gibi tümüyle yasal ve resmi olan faaliyetleri sorgulanmış ve bu kol ve komisyonlarda neden yer aldıklarıyla ilgili sorulara maruz kalmışlardır. Yine bu yıl 13 Mart " da Ankara Sıhhiye meydanında yapılan ve 30 bini aşkın sağlıkçının katıldığı ""Çok Ses Tek Yürek""  mitingine neden katıldıkları gibi akıllara ziyan bir anlayışla, değil ileri demokrasilerde olsa olsa ileri faşizmlerde uygulanabilecek bir yaklaşımla karşı karşıya bırakılmışlardır. Ve tüm siyasi tutuklamalarda olduğu gibi yine bu yasal çalışmaları illegal gibi gösterilerek  tutuklanmışlardır.

Tutuklananlardan kimileri şu an aramızda aktif meslek yaşamına başlamış olacaklardı ve diğerleri de aynı şekilde birlikte yaşadıkları topluma olan sorumluluklarının da bilinci içinde ve duyarlılıklarından  hiç bir ödün vermeden  kalan öğrencilik yıllarını en verimli şekilde geçirerek mesleklerine  başlayacaklardı. Ama muhalefetin hiç bir şekline tahammül etmeyen mevcut iktidarın baskıcı uygulamaları ve muhalefeti sindirmek isteme politikalarının bir sonucu olarak tutuklandılar. Yeni öğretim yılı başladığı halde henüz mahkemeye bile çıkarılmayarak mevcut tutukluluk halleri cezaya dönüştürülmüş durumdadır. 

Kendilerinin denetiminde ve kendilerine tabii olmayan mühalif  hiçbir yasal örgütlenmeye tahammül gösteremeyen mevcut iktidar;  uluslararası ve kendi yaratığı yerel sermayesi ile işbirliği içinde Anadolu ve Mezopotamya halklarının, yoksullarının, emekçilerinin ve iktidarla rant ilişkisi içinde olmayan tüm kesimlerin kabusu olmaya, sömürmeye, bastırmaya devam etmekte ve bunun için tüm baskı araçlarını devreye sokmakta da hiçbir çekince görmemektedir.

Tutuklanan sağlık öğrencilerinin de tutuklanma gerekçelerinin; verdikleri sağlık hakkı mücadelesi ile toplumun her  kesiminin  sağlığa ulaşımındaki tüm engellerin kaldırılması ve herkesin eşit vatandaşlar olarak eşit sağlık hizmeti almalarını  kısacası  ""eşit, ücretsiz, ulaşılabilir, nitelikli  ve anadilde sağlık hizmeti "" felsefesini benimseyerek  iyi hekimlik değerlerine sahip çıkan, onurlu aydın duruşuna sahip ve bunun mücadelesini veren, biat eden değil sorgulayan ve içinde yaşadıkları toplumun sosyal ve toplumsal sorunlarına duyarlı oluşlarından kaynaklı  insani duruşları olduğunu  düşünüyoruz. Dört duvar arasına hapsedilerek özgürlükleri kısıtlanmış olsa da beyinlerinin özgür yüreklerinin bizimle attığını biliyoruz. 

Bizler de meslek örgütü olarak geleceğimize/öğrencilerimize/meslektaşlarımıza sahip çıkıyor ve birlikte verdiğimiz sağlık hakkı mücadelemizden ve iyi hekimlik değerlerimizden  ödün vermeden, halkımızla birlikte mücadelemizi  vermeye devam edeceğimizi sizler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Sincan Cezaevinde tutuklu bulunan sağlık öğrencisi arkadaşlarımız 14 Eylül 2012" de bizlere gönderdikleri mektuplarında: "Barışın egemen olduğu, zulmün baskının ve  sömürünün olmadığı bir yaşam için; sağlık hakkı mücadelesini bırakmayacağız. Tüm arkadaşlara selam olsun"" demişlerdi. 

Bizler de sizler aracılığıyla kendilerine selamlarımızı gönderiyor ve ""Çok Ses Tek Yürek"" sağlık hakkı mücadelesine ve iyi hekimlik değerlerine sahip çıkmaya devam diyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

                   BATMAN TABİP ODASI

 

alt

 

alt