Sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyu herkesin hakkıdır

altAnkara Tabip Odası, kamuoyunda bir süredir tartışma konusu olan, damacana sularda insan sağlığına zararlı maddeler bulunduğu yolundaki açıklamalar ile ilgili olarak bugün (1 Ağustos 2012) ilgili meslek odaları ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. TTB Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan"ın da katıldığı basın toplantısında, sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyunun herkesin hakkı olduğu vurgulandı ancak Türkiye"de bu hakkın önünde engeller olduğu belirtildi.

Basın açıklaması için...

Fotoğraflar için...