GöREV etkinliği nedeniyle verilen disiplin cezaları iptal edildi

altHatırlanacağı gibi, ülke genelinde 19-20 Nisan 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen GöREV etkinliğine katıldıkları gerekçesiyle, Ağrı’da görev yapan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya ile Ağrı Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Heval Bozdağ’ın da aralarında bulunduğu 5 hekim hakkında soruşturma başlatılmış ve haklarında “uyarı” cezası verilmişti.

Bu cezalara karşı TTB Hukuk Bürosu’nun verdiği destekle açılan davada Erzurum 1. İdare Mahkemesi ve Erzurum 2.İdare Mahkemesi,“Türk Tabipleri Birliği yönetim organı olan Merkez Konseyi tarafından alınan karara uyarak sağlık çalışanlarının sorunlarının duyurulması, çalışma koşulları, can güvenliği, toplumun sağlık hizmetine erişiminin kaldırılması gibi sıkıntıları yine kamuoyuna anlatarak desteğin sağlanması amacıyla yapılan eyleme katıldığı anlaşılmış olup, sendikal faaliyet kapsamındaki bu fiilin disipline aykırı eylem olarak kabul edilemeyeceği” ortak gerekçesiyle disiplin cezalarının iptaline karar verdi.

Kararlar için: 

Karar 1

Karar 2