Dr. Ersin Arslan anıldı, sağlık çalışanlarına şiddet bir kez daha kınandı

altGaziantep’te bir hasta yakını tarafından öldürülen Dr. Ersin Arslan’ı anmak ve sağlık alanında ardı arkası kesilmeden süren şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla hekimler ve sağlık çalışanları Türk Tabipleri Birliği"nin çağrısı ve tabip odalarının öncülüğü ile Türkiye"nin çeşitli yerlerinde, görev yaptıkları hastanelerde oturma eylemleri yaptılar. Hekimler ve sağlık çalışanları, her salı günü saat 12.45"de oturma eylemi gerçekleştirerek Dr. Ersin Arslan"ı anmaya ve sağlık alanındaki şiddeti protesto etmeye devam edecekler. 

Fotoğraflar: 

Adana

Ankara İbni Sina Hastanesi

Ankara Ulucanlar Göz Hastanesi

Aydın

Batman

Bursa

Gaziantep

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi

İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi

Manisa

Muğla