TTB Nusret Fişek Ödülleri 2012

altTürk Tabipleri Birliği tarafından 1991 yılından bu yana verilen TTB Nusret Fişek Ödülleri sürecinin 2012 dönemi başlıyor.

Türk Tabipleri Birliği, 1991 yılından bu yana Türkiye’de halk sağlığı disiplininin gelişiminde önemli bir yeri olan Prof. Dr. Nusret Fişek anısına çeşitli kategorilerde “Nusret Fişek Ödülleri” veriyor. Bilindiği gibi, ödüller her bir ödül için hazırlanmış olan yönergeler kapsamında ve belirlenen bir jüri tarafından 1991 yılından bu yana “Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü” ve “Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü”, 1994 yılından itibaren  “Nusret Fişek Halk Sağlığı Bilim Ödülü” kategorilerinde verilmişti. 2011 yılında gerek sağlık sistemindeki dönüşüm gerekse de ödüllere ilişkin öneriler dikkate alınarak  “TTB Nusret Fişek Ödülleri” güncellendi.

Bu kapsamda, “Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü”nün yönergesi gözden geçirilerek ve ödülün 2011 yılından itibaren 2(iki) yılda bir verilmesi,  bu ödüle ek olarak 2012 yılından itibaren 2(iki) yılda bir verilecek  “Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü” adıyla yeni bir ödül kategorisi oluşturulması  kararlaştırıldı.  Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan “Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü”  başta genç araştırmacıların yürütücüsü oldukları olmak üzere halk sağlığı alanında yapılmış özgün araştırmalara ve incelemelere, hazırlanan yönergeye göre verilecek.

Yönergede amacı “Türkiye’de halk sağlığı alanındaki bilimsel gelişmelere katkıda bulunan ya da toplumsal sorunların çözümüne yeni ve önemli katkılar sağlayan bilimsel ve özgün çalışmaları ve onların yürütücülerini ödüllendirerek, başta genç araştırmacılar olmak üzere halk sağlığı disiplini ile ilgili çalışmalar yürütenleri halk sağlığı alanında araştırma yapmak için güdülemek ve halk sağlığının gelişmesine katkıda bulunmak” olarak belirtilen ödüle, son üç yıl içerisinde yayımlanmış araştırmalar, teslim edilmiş tezler (yüksek lisans/ doktora/uzmanlık tezleri), incelemeler (ele aldığı konuyu analitik ve güncel bir bakış açısıyla inceleyen kapsamlı derleme, gözden geçirme vb. çalışmalar) ve yayımlanmış kitaplar aday olabiliyor ya da gösterilebiliyor.

Ödül için başvuru ya da aday gösterme 31 Temmuz 2012 tarihine kadar devam edecek.

Ödül Yönergesi için...