TTB ve Uzmanlık Dernekleri'nden ilan

altTürk Tabipleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ve Uzmanlık Dernekleri, Dr. Ersin Arslan'ın öldürülmesi ve sağlık alanındaki şiddet ortamıyla ilgili olarak gazete ilanı verdi.

İlan Cumhuriyet, Milliyet ve Radikal gazetelerinde 22 Nisan 2012 tarihinde yer aldı.

İlan için...