Tabip Odaları Disiplin İşlemleri Toplantısı Aydın'da yapıldı

altTabip Odaları Disiplin İşlemleri Deneyim Paylaşım Programı 31 Mart 2012 tarihinde Aydın'da gerçekleştirildi. Aydın Tabip Odası'nın organizasyonu ile gerçekleştirilen, TTB adına Dr. Orhan Odabaşı ve Av. Verda Ersoy'un katıldığı programın sabahki bölümünde disiplin işlemlerine yönelik eğitim, öğleden sonraki bölümünde ise 'Hekimin Tıbbi Hizmet Sunumundan Sorumluluğu - Malpraktis - Hekim Hakları' başlıklı panel gerçekleştirildi. 

Tabip odaları yönetim ve onur kurullarının, mesleki deontolojnin korunmasında değeri ve sorumluluğu konusunda farkındalık yaratarak etkinliğin artırılması ve yapılan işlemlerin niteliğinin yükseltilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda, tabip odaları onur kurullarının işlevlerinin bilinmesi, tabip odaları onur kurullarının sağlık hizmetleri açısından öneminin tartışılması, tabip odası yönetim kurullarının açılacak bir soruşturmada süreç yönetimini eksiksiz yapabilmesi ve tabip odası yönetim kurulları ve onur kurulları arasında bilgi ve deneyimlerin paylaşılması hedefleniyor.

Fotoğraflar için...