4+4+4=İdeolojik Saldırı

altTTB, DİSK, KESK ve TMMOB, Meclis gündeminde bulunan “4+4+4 yasa teklifi”ne karşı görüşlerini ve eylem planını açıklamak üzere 14 Mart 2012 tarihinde TMMOB’de bir basın toplantısı düzenledi. 

CHP, BDP, EMEP, ÖDP, TKP, Halkın Demokratik Kongresi ve Halkevleri’nin destek verdiği açıklamada, yasa teklifinin geri çekilmesi istenerek örgütlü örgütsüz tüm kesimler ülkenin geleceğine sahip çıkmaya çağrıldı.

Katılımcılar:

Metin Ebetürk-DİSK Genel Başkan Yardımcısı
Lami Özgen- KESK Genel Başkanı
İsmail Hakkı Tombul –KESK Genel Sekreteri
Akman Şimşek- KESK Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri
Mehmet Soğancı-TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Gülriz Erişgen – TTB Merkez Konseyi Üyesi
Ünsal Yıldız-  Eğitim Sen Genel Başkanı
Sezgin Tanrıkulu- CHP Genel Başkan Yardımcısı
Musa Çam- CHP İzmir Milletvekili
Aytuğ Atıcı- CHP Mersin Milletvekili
Özdal Üçer-BDP Van Milletvekili
Levent Tüzel – İstanbul Milletvekili
Selma Gürkan- EMEP Genel Başkanı
Onur Kılıç- ÖDP Merkez Yürütme Kurulu
Derya Ünlü-TKP Ankara İl Yönetimi
Mehmet Perçin – CHP Çankaya İlçe Başkanı
Mustafa Eberliköse- Halkevleri
Ender Önder – Öğrenci Velileri Derneği

Ortak basın açıklaması için...