Basına ve kamuoyuna...

ttbTTB Merkez Konseyi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Ocak ayı içerisinde ve takiben geçtiğimiz hafta içerisinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan nakil işlemleri ile ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. 

29.02.2012

BASIN AÇIKLAMASI 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Ocak ayı içerisinde ve takiben geçtiğimiz hafta içerisinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan nakil işlemleri kamuoyu tarafından yakından izlenmiş ve birçok yönleriyle ilgi konusu olmuştur.

TTB olarak, yaşamını yitiren hastamız için derin üzüntümüzü ifade ediyor ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Aynı zamanda yıllar süren birikimlerle ulaşılan bu süreçte yoğun emek harcayan bütün ekip üyelerine çabaları için teşekkür ediyor ve zorluklarını hissettiğimizin de bilinmesini istiyoruz.

Tıbbın temel önceliği, insan yaşamının biricikliğini bilerek, tek tek bireylerin ve bir bütün olarak toplumun sağlığını korumak, geliştirmektir. Hiçbir başka gerekçe bunun önüne geçemez, geçmemelidir. Ne var ki nakil işlemlerine yönelik kamuoyunda süren tartışmalarda bu önceliğin göz ardı edilmiş olabileceği kuşkusu da dile getirilmektedir. Bu kuşkunun doğmuş olması bile çok önemli bir sorundur.

Söz konusu nakiller gibi çok özellikli örnekler için önceliğin ?şu ya da bu gerekçeyle- göz ardı edilebildiği tartışması, konunun bütün yönlerini kapsayan çerçevede, gerek tıp gerekse de genel kamuoyunu tatmin edecek şeffaflıkta, sadelikte açıklamaları zorunlu kılmaktadır.

TTB mesleki ve bağımsız kimliğiyle konuyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme çalışmasını başlatmıştır. Oluşturulacak raporun paylaşılacağını kamuoyuna duyururuz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ