Cezaevleri ve Sağlık

Türk Tabipleri Birliği Güler Zere için girişimde bulundu.
 

16 Temmuz 2009

BASIN DUYURUSU

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi  Başkan Prof. Dr. Gencay Gürsoy imzasıyla Adalet Bakanı’na bir mektup yazarak Çukurova Üniversitesi Balcalı Araştırma Hastanesi mahkum kovuşunda tutulan Güler Zere"nin sağlık durumuna ilişkin kaygıları iletmiş, geri dönülmez olumsuzluklar yaşanmadan yapılabilecekler konusunda iletişim ve işbirliğine açık olduklarını dile getirmiştir.

TTB Bünyesinde Adana Tabip Odasınca düzenlenen ve Güler Zere’nin  tedavi gördüğü sağlık kurumlarının raporlarına dayandırılan  değerlendirmede sonuç olarak;  “söz konusu hastalığın yaşamı tehdit eden ciddi bir sağlık sorunu olduğu, tam iyileşme (kür) şansının çok düşük olduğu, hastanın şu anda bulunduğu ortamın hastalığın tedavisini ileri derecede zorlaştırdığı” değerlendirmesi yapılmış olduğu gerek Adalet Bakanlığı’nın, gerek kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

MERKEZ KONSEYİ