Metin Lokumcu’nun ölümüyle ilgili TTB raporu açıklandı

metinlokumcuraporbt31 Mayıs 2011 tarihinde Hopa"da meydana gelen olaylar sırasında yaşamını yitiren Metin Lokumcu"nun ölüm nedeniyle ilgili olarak hazırlanan TTB Bilimsel Araştırma Kurulu raporu, bugün (13 Şubat 2012) İstanbul"da düzenlenen bir basın toplantısı ile açıklandı. Basın toplantısına, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Prof. Dr. Tunçalp Demir ve Dr. Ümit Ünüvar katıldılar. Rapor, Metin Lokumcu"nun ölümüyle kimyasal gaza maruz kalma arasında bir nedensellik ilişkisi bulunduğunu ortaya koydu. 

Raporun tamamı için...

13.02.2012 

Basın Açıklaması

 

TTB BİLİMSEL ARAŞTIRMA KURULU HOPA RAPORU:

METİN LOKUMCU’NUN ÖLÜMÜYLE KİMYASAL GAZA MARUZ KALMA ARASINDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ MEVCUT 

Gaz bombası ya da göz yaşartıcı bomba olarak bilinen “gösteri kontrol ajanları” uzun yıllardan beri dünyada toplumsal gösterilerin kontrolünde ya da savaş kimyasalı olarak kullanılmış/kullanılmaktadır. Ülkemizde de toplumsal olaylarda biber gazı kullanımı neredeyse gündelik bir uygulama olmuş; ne yazık ki sokaklardan meydanlara, tutukevlerinden hastane bahçelerine dek uzanan bir yelpazede halka, hak arayanlara karşı kullanılan bir silaha dönüşmüştür.

1 Mayıs 2007 tarihinde İstanbul’da yaşanan olaylarda İbrahim Sevindik’in;  son olarak 30.06.2011 tarihinde Batman’da Hatice İdin’in ölümü gibi birçok olayda ölümlerin yoğun gaz kullanımına bağlı olduğu iddiaları gündeme gelmiş ancak yetkililer tarafından reddedilmiştir.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mayıs 2011 günü Hopa’daki seçim mitingi sırasında çıkan olaylarda hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu’yla ilgili olarak da ölümün polisin kullandığı biber gazına bağlı olduğu iddia edilmiş, Adli Tıp Kurumu Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesinin 20.06.2011 tarihli raporunda ise; kişinin ölümünün kendisinde mevcut kalpte enfarktüs ve intraalveoler taze kanamaya bağlı kalp ve akciğer hastalığı ile meydana gelmiş olduğu” sonucuna varılmıştı.

Bu rapor sonrasında aile adına 342 avukat tarafından Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) başvurularak;

  • Müteveffanın kalp krizi geçirmesinin nedeni
  • Müteveffada “mevcut” olduğu belirtilen akciğer ve kalp hastalıklarını tetikleyen etkenin ne olduğu, yoğun kimyasal madde kullanımı ile kalp krizi arasında nedensellik bağı olup-olmadığı
  • Otopsi esnasında analizi yapılan maddeler  (etil alkol, uyuşturucu vb) arasında gazın bulunup-bulunmadığı,
  • Hopa’da kullanılan gazların isimlerinin/etkin maddelerinin bilinip-bilinmediği
  • Hangi kimyasal madde/ hangi etkin madde gaz kullanıldığı bilinmeden, ölüm nedeni tespit edilip-edilemeyeceği

sorularak, bilimsel görüş ve değerlendirme talebinde bulunulmuştu.

Konuyla ilgili olarak TTB Merkez Konseyi tarafından Prof. Dr. Özdemir Aktan (Genel Cerrahi uzmanı, Marmara ÜTF, Genel Cerrahi AD), Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı (Adli Tıp uzmanı, İstanbul Ün. İstanbul TF Adli Tıp AD), Prof. Dr. Tunçalp Demir (Göğüs Hastalıkları uzmanı, İstanbul Ü Cerrahpaşa TF, Göğüs Hastalıkları AD), Doç. Dr. Murat Sezer (Kardiyoloji uzmanı, İstanbul Ü İstanbul TF Kardiyoloji AD), Uz. Dr. Ümit Ünüvar’dan (Patoloji ve Adli Tıp uzmanı, TTB) oluşan bir Bilimsel Araştırma Kurulu oluşturulmuş ve dosyada mevcut belgeler incelenerek hazırlanan rapor ailenin avukatlarına iletilmiştir.

Bilimsel Araştırma Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede;

“1956 doğumlu Metin Lokumcu’nun; 31.05.2011 tarihli hastane evrakı, ifadeler, Hopa C. Savcılığı soruşturma dosyası ve 01.06.2011 günü Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesinde yapılan otopsisi bulguları bir arada ve bir bütünlük içinde değerlendirildiğinde;

  1. 1. Kişinin ölümüne neden olacak düzeyde bir kalp hastalığı ya da KOAH düzeyinde bir akciğer hastalığı olmadığı, otopsi raporu sonucunda bildirildiği gibi kendisinde mevcut bir hastalık sonucu ölmediği,
  2. 2. Emosyonel olarak stresli bir ortamda kimyasal gaza (OC ve CS) maruz kaldığı,
  3. 3. Bilimsel olarak en muhtemel ölüm mekanizmasının; kimyasalın ön planda solunum sistemi üzerindeki etkisi ile oluşturduğu akciğer hasarı, asfiksi, solunum yetersizliği, asidoz ve daha küçük bir olasılıkla sebep olabileceği ani hipertansif krizle birlikte gelişen akciğer ödemi ve tüm bu sayılan mekanizmaların tetikleyebileceği ventriküler fibrilasyon olduğu,
  4. 4. Ölüm ile kimyasal gaza maruz kalma arasında nedensellik ilişkisi olduğu

sonucuna ulaşılmıştır.

TTB Bilimsel Araştırma Kurulu’nun Metin Lokumcu ile ilgili hazırladığı rapor, toplumsal olaylarda kullanılan gaz bombası ile ölüm arasındaki nedensellik bağını ortaya koymasıyla bir ilktir ve bilimsel literatür açısından da son derece önemlidir.

TTB olarak beklentimiz;

Konuyla ilgili adli soruşturmanın, Raporun ortaya koyduğu bilimsel gerçekler doğrultusunda, ciddiyetle yürütülmesi,

Kendisini bir kez daha saygıyla andığımız emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun 31 Mayıs 2011’de Hopa’da hayatını kaybetmesine yol açan gaz kullanımı konusunda sorumluluğu olanların cezalandırılması,

İnsan sağlığına etkileri nedeniyle bir kimyasal silah olan göz yaşartıcı gazların yasaklanması, “hiçbir durumda” kullanımına izin verilmemesi,

Türkiye’de hak aramanın baskıyla karşılaşmadığı bir ortamın tesis edilmesidir.

Kamuoyuna duyururuz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ