TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Tozan Alkan’ın

baysanTTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Tozan Alkan"ın "Sana Şehir Gelecek" adlı kitabına verildi.  

 

23.01.2011

 

 

BASIN AÇIKLAMASI

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ BEHÇET AYSAN ŞİİR ÖDÜLÜ
TOZAN ALKAN’IN

TTB Behçet Aysan 2011 Şiir Ödülü, Tozan Alkan’ın “Sana Şehir Gelecek” adlı kitabına verildi.

Behçet Aysan Şiir Ödülü Seçici Kurulu, TTB’nin çağrısıyla 26 Aralık 2011 günü toplandı. TTB’de gerçekleştirilen toplantıya Emin Özdemir ve Ahmet Telli katılırken, Doğan Hızlan, Cevat Çapan, Turgay Fişekçi, Ali Cengizkan ve Zeynep Oral görüşlerini mektupla bildirdi.

Yapılan değerlendirmede; TTB Behçet Aysan 2011 yılı ödülü;  “şiirlerini yoğun ve dingin söyleyiş ile insancıl bir öz üzerinde temellendirmesi” nedeniyle Tozan Alkan’ın “Sana Şehir Gelecek” adlı kitabına verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ