TTB Tüberküloz Raporu’nu açıkladı

tbrklz_raporTürk Tabipleri Birliği bugün İstanbul Tabip Odası"nda yaptığı basın açıklaması ile Tüberküloz Raporu"nu kamuoyu ile paylaştı. Açıklamaya Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, TTB Tüberküloz Çalışma Grubu üyeleri Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan ve Uzm. Dr. Nilüfer Aykaç Kongar katıldı.

Yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye"de tüberküloz hastalığının görülme oranının dünya ölçeğine göre çok düşük olduğunun altı çizilerek son dönem uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile bu tablonun ortadan kalkma riskiyle karşı karşıya olduğumuz vurgulandı.

Basın metni için...

Rapor için...