CHP 663 Sayılı KHK’yi Anayasa Mahkemesi’ne götürdü

hukuk_yeniCHP, 663 sayılı "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK"nin iptali için 30.12.2011 tarihinde Anayasa Mahkemesi"ne başvurdu.