21 Aralık'a giderken: Tabip odalarından...

21_aralik2 Kasım"da çıkarılan "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK"nin sağlık meclislerinde değerlendirileceği ve sağlık çalışanlarının bir kez daha hep birlikte seslerini yükseltecekleri 21 Aralık etkinliğine giden süreçte, tabip odalarımızca pek çok hazırlık faaliyeti yürütülüyor. Bu etkinlikler, yenileri eklendikçe, güncellenerek TTB web sayfasından duyurulacaktır.

 

 

Afyonkarahisar"da sağlık örgütlerinin ortak açıklaması için... 

Antalya"da Sağlık Meclisi"nin ilk toplantısı için...

İzmir"de sağlık örgütlerinin ortak açıklaması için...

İstanbul"da sağlık örgütlerinin ortak açıklaması için...