Gaziantep’de hekimlerle buluşma

antep

TTB Merkez Konseyi, Gaziantep"de hekimlerle buluştu. 

Gaziantep-Kilis Tabip Odası"nca gerçekleştirilen "650 ve 663 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamelerin Değerlendirilmesi" konulu toplantıya TTB Merkez Konseyi adına TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan katıldı. 15 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen toplantıyı çok sayıda hekim izledi. 

 

 

Fotoğraflar için...