Kocaeli’de hekimlerle buluşma

kocaeliTürk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Kocaeli’de hekimlerle buluştu.

8 Aralık Perşembe günü Kocaeli Tabip Odası’nda toplanan Kocaeli Hekim Meclisi’nde gerçekleşen buluşmaya TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Osman Öztürk katıldı.

Divan üyeliklerini Dr. Ahmet Almaç ve Dr. Savaş Ceylan’ın yürüttüğü, açış konuşmasını Kocaeli Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Başar Çolak’ın yaptığı Kocaeli Hekim Meclisi toplantısı yaklaşık yetmiş hekimin katılımıyla sürdürüldü.

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin değerlendirildiği toplantıda Dr. Osman Öztürk konuyla ilgili sunum yaptı.

Sonrasında yapılan konuşmalarda 663 Sayılı KHK’nın hekimler açısından kabul edilemez olduğu belirtilerek 21 Aralık günü bütün Türkiye’de Sağlık Hakkı Meclisleri’nin kurulacağı GöREV etkinliğinin önemi ve katılımın arttırılması için yapılacak çalışmalarla ilgili öneriler dile getirildi.

Fotoğraflar için...