XVII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı sona erdi

xviituek_sTürk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu"nca Ankara Tabip Odası"nın ev sahipliğinde düzenlenen XVII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, 25-26-27 Kasım 2011 tarihleri"nde Ankara"da gerçekleştirildi. 

XVII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 25 Kasım 2011 Cuma günü, Ankara"da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kültür Merkezi Kırmızı Salon"da başladı. İlk gün, TTB UDEK Çalışma Grupları IX. Genel Kurulu gerçekleştirildi.

UDEK Genel Sekreteri Prof. Dr. Dilek Aslan"ın kolaylaştırıcılığı ve UDEK Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek"in açış konuşmasıyla başlayan program, Çalışma Grupları toplantısıyla sürdü. Sekiz Çalışma Grubu"nda toplantılar gerçekleştirildi. Çalışma Grupları ve çalışma konuları şöyle:

1- Etik Çalışma Grubu: Tam Gün Politikalarının Yarattığı Etik Sorunlar

2- İlaç ve Teknoloji Çalışma Grubu: Reçetelerde İlaç Kısıtlamaları / Sorunlar ve Çözümler

3- Sürekli Tıp Eğitimi / Sürkeli Mesleki Gelişim Çalışma Grubu: Resertifikasyon-Kredilendirme

4- Toplum Sağlığını Geliştirme Çalışma Grubu: Kanun Hükmünde Kararname ve Toplum Sağlığına Etkileri

5- E-Sağlık Çalışma Grubu: Sağlıkta Mobilite ve Mobil Teknolojiler

6- Asistan ve Genç Uzman Hekimler Çalışma Grubu: Genel Kurul Çalışmaları

7- Medya İle İletişim Çalışma Grubu: Medya ile "Doğru ve Etkili" İletişim; Uzmanlık Derneklerinin Rolu ve Sorumluluğu

8- Görev Grubu: Acillerde Yaşanan Şiddet ve Uzmanlık Derneklerine Düşenler

Çalışma gruplarının yaklaşık iki saat süren toplantısı ve öğle arasının ardından, toplantıların rapor hazırlığına geçildi. Raporların Genel Kurul"a sunulmasınnı ardından, ilk gün programı sona erdi.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı"nın 26-27 Kasım programı da konferans ve panellerle sürdü.

Sonuç bildirgesi için...