Van deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ilaca erişimi sağlanmalıdır

ttbTTB Merkez Konseyi, Van deprem bölgesinde sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşlardan katkı/katılım payı alan SGK"nin, son dönemde de 18 yaşından büyüklerin ilaca erişiminin engellendiği yönündeki iddialarla anılması dolayısıyla, SGK Başkanlığı"na bir yazı gönderdi.

Yazıda, deprem bölgesinde yaşanan insanlık dramının ülkemizin bütün kurumları tarafından tam olarak görülüp insani bir yaklaşımla değerlendirilmesi ve halkın temel insani giderleri, bu arada tabii ki sağlık hizmetleri ve onun ayrılmaz parçası olan ilaca erişebilmelerinin ivedilikle sağlanması gerektiği vurgulandı. Yazı bilgi için Sağlık Bakanlığı"na da gönderildi.

TTB Merkez Konseyi, SGK Başkanlığı"na daha önce de deprem bölgesinde sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşlardan katkı/katılım payı alınmasıyla ilgili olarak da yazı göndermişti. 

 


                     18.11.2011


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA


Konu: Van Deprem Bölgesinde yaşayanların ilaca erişimleri hakkında.

Geçtiğimiz günlerde Van ilimizde yaşanan deprem sonrasında, adı geçen ilde yaşayanlar, organizasyon hizmetlerinin yetersizliği ve mevsim koşullarının ağır etkisi sebebiyle büyük sıkıntılar çekmektedir. Türk Tabipleri Birliği deprem haberinin duyulduğu gün bölgeye ulaşmış, bir yandan olağanüstü durumlarda sağlık hizmetleri organizasyonuna ilişkin çalışmalar yapmış, diğer yandan hizmet sunumunda yer almıştır. İlk depremin üzerinden geçen 26 gündür de deprem bölgesindeki görevlileri vasıtasıyla durumu inceleyip değerelndirmekte, raporlayarak yetkililerin gerekli önlemleri almasını sağlamaya çalışmaktadır. Bu çalışmalar sebebiyle deprem bölgesinde yaşananların doğrudan tanıklığını da yapmaktayız.

Bölgede yaşanan sorunlar ağır kış koşullarıyla birlikte daha da artmış; yetersiz beslenmenin yanı sıra, uygun olmayan koşullardaki barınma da hastalıkların artmasına sebep olmuştur. Bu ağır koşullar altında yaşam mücadelesi veren halkın gereksinimlerinin karşılanması için ülkemizin her yanında yoğun bir sivil çaba yürütülmesine karşın Kurumunuz uygulamalarında âfetin yok sayıldığı ve hiçbir şey olmamış gibi sağlık hizmetleri sebebiyle halktan katkı katılım payı adları altında para istendiği, son dönemde de 18 yaşından büyüklerin ilaca erişimlerinin engellendiği yönünde şikayetler bulunmaktadır.

Kurumunuzun afet bölgesindeki bu yöndeki uygulamalarının insani olarak kabul edilemez olduğunu bir kez daha belirtmek isteriz. Kaldı ki, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasının 67, 69 ve 75. maddeleri ile 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile bu Kanun uyarınca çıkarılan Afetlere ilişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmeliğine gore de doğal afet halinde verilecek sağlık hizmetlerinin bedelinin bir yıl içinde genel bütçeden Kurumunuza aktarılacağı belirtilmektedir.

Anılan hukuksal düzenlemelerden daha ötesi, deprem bölgesinde yaşanan insanlık dramının ülkemizin bütün kurumları tarafından tam olarak görülüp insani bir yaklaşımla değerlendirilmeli ve halkın temel insani giderleri, bu arada tabii ki sağlık hizmetleri ve onun ayrılmaz parçası olan ilaca erişebilmeleri ivedilikle sağlanmalıdır.

Gereğinin ivedilikle yerine getirileceği inancı ile bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık

TTB Merkez Konseyi

Genel Sekreteri

Bilgi İçin: T.C. Sağlık Bakanlığı

 

 

 

                     18.11.2011


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI’NA

ANKARA


TC Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı’na gönderilen yazımız bilginiz için ve gereğinin yapılacağı düşüncesiyle ekte sunulmaktadır.


Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık

TTB Merkez Konseyi

Genel Sekreteri