Mesai sonrası çalışanlara ek ödeme verilmemesine karşı iptal davası açıldı

hukukSağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli sağlık kuruluşlarında görev yapanlardan mesai sonrası kurum dışında çalışan hekimlere döner sermaye ek ödemesi yapılmayacağı, 25 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğü konulan 6111 Sayılı Yasa"da düzenlenmişti. Sağlık Bakanlığı, mesai sonrası işyeri hekimliği yapan, özel bir sağlık kuruluşunda çalışan ya da muayenehanesinde çalışan hekimlere döner sermaye ek ödemesi yapılmayacağını 30 Mart ve 15 Nisan tarihli genelgeleri ile duyurdu.

Türk Tabipleri Birliği söz konusu genelgenin ve dayanağı olan 6111 sayılı Yasa’nın 190. maddesiyle 209 sayılı Yasa’nın 5. maddesinin 3. fıkrasında yapılan değişikliğin Anayasa’nın 2, 5, 10, 17, 49, 55, 138 ve 153. maddelerine aykırı olduğunu belirterek iptal davası açmıştır.

Genel düzenlemeler hakkında iptal kararı verilmesi halinde kararın hakları ihlal edilen herkese uygulanması söz konusu olacaktır. Ancak geriye dönük eksik yapılan ek ödemelerin alınmasında sorun yaşanmaması bakımından hekimler bireysel olarak da dava açabilir. Danıştay veya İdare Mahkemesinde olmak üzere iki türlü dava açılabilir.

  • 30 Mart ya da 15 Nisan"da yayımlanan genelgenin ilgili hükmünün iptali ile birlikte dayanak Yasa hükmünün Anayasa"ya aykırılığı ileri sürülerek Danıştay’da dava açılabilir.
  • Genelgenin iptali istenilmeksizin ek ödeme yapılmaması işlemi ile bu işlemin dayanağı olan yasanın Anayasa"ya aykırılığı ileri sürülerek çalışılan yerin bağlı olduğu İdare Mahkemesi"nde iptal davası açılabilir.

Nerede dava açılırsa açılsın haksızlığın giderilmesi, dayanak Yasanın Anayasaya aykırılık itirazının ciddi bulunarak Anayasa Mahkemesine gönderilmesine ve Anayasa Mahkemesi tarafından Yasa hükmünün iptal edilmesine bağlıdır. Mahkemeler tarafından farklı hukuksal yorumlar nedeniyle farklı kararlar verilebilmektedir. İdare Mahkemelerinde bireysel davaların açılması ve anayasaya aykırılık itirazının tek bir idare mahkemesi tarafından bile ciddi bulunarak gönderme kararı verilmesi sonucu itibariyle bütün davaları etkileyebilir. Bu nedenle İdare Mahkemelerinde bireysel davaların açılması hukuksuzluğun tespiti olasılığına olumlu katkı sağlayabilir.

Hekimler için her iki tercihe göre bireysel dava dilekçeleri örnekleri hazırlanmıştır.

İdare Mahkemesi Bireysel Dava Dilekçesi örneği için...

Danıştay Bireysel Dava Dilekçesi örneği için...