Tabip odaları yöneticileri polisin engellemesine karşın TBMM'ye yürüdü

abluka1Türk Tabipleri Birliğİ’ne bağlı tabip odalarının başkanları, bugün Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşüldüğü sırada basın açıklaması yapmak ve siyasi partilerin Başkanvekilleriyle görüşmek için TBMM’ye giderken polis ablukasına alındı.

 

TABİP ODALARININ YÖNETİCİLERİ POLİSİN ENGELLEMESİNE RAĞMEN TBMM’YE YÜRÜDÜ,

İYİ HEKİMLİK/NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ KAMPANYASINI BAŞLATTI

Türk Tabipleri Birliğİ’ne bağlı tabip odalarının başkanları, bugün Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşüldüğü sırada basın açıklaması yapmak ve siyasi partilerin Başkanvekilleriyle görüşmek için TBMM’ye giderken polis ablukasına alındı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, TTB Merkez Konseyi üyeleri ve tabip odaları başkanlarından oluşan bir heyet, bugün (17.12.2010) saat 11.00’de Türk Tabipleri Birliği önünden hareket ederek, doktor önlükleriyle,  tek kişilik sıra halinde TBMM’ye doğru yürüyüşe geçti.

TBMM’de Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşülürken, orada basın açıklaması yapmak ve siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle önceden randevusu alınan görüşmeleri yapmak isteyen hekimler saat 11.20’de Güvenpark’a geldiklerinde polis tarafından önleri kesildi. Hekimlerin TBMM’ye gitmesini “yasadışı eylem” olarak niteleyen polis, hekimleri abluka altına aldı. Tabip odası başkanları polisin tepkisini abluka içinde yere oturarak protesto ettiler. Burada tabip odası başkanlarına hitaben konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, “Bu ülkenin hekimleri bile TBMM’ye gidemiyorsa bunun bir tek anlamı vardır. Biz burada bunu sınıyoruz. Güvenlik görevlileri amirlerine sorsunlar bu ülkenin hekimlerine ne yapmaları gerektiğini. Ve ne yapmaları gerekiyorsa onu yapsınlar” diye konuştu.

TTB ve tabip odası yöneticilerinin tüm ısrarına karşın, polisin hekimleri geçirmemekte direnmesi üzerine,  CHP Milletvekilleri Ali Aslan ve Sacit Yıldız da olay yerine gelerek hekimlere destek verdi. Tabip odası başkanlarının demokratik haklarını kullanmak için gösterdikleri kararlı tavır ve yürütülen temaslar sonucunda, polis ablukası kaldırılarak, tabip odası başkanlarının TBMM önüne yürümesine izin verildi.

Polis eşliğinde TBMM önüne ulaşan heyet burada bir basın açıklaması yaptı. Burada konuşan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Osman Öztürk, TTB yöneticileri ve tabip odası başkanları olarak daha önce randevularını aldıkları görüşmeleri yürütmek ve bir basın açıklaması yapmak üzere buraya gelirken, hiç hesaplamadıkları bir olayla karşılaştıklarını söyledi. Hekimlerin, Ankara’da iktidarın polisi tarafından “ yasa dışı gösteri yapmakla suçlandığını ve abluka alındığını belirten Öztürk, “Öncelikle bunu protesto ediyoruz. Kimsenin buna hakkı yoktur” diye konuştu.

Tabip odası başkanları, siyasi iktidarın hekimlere yönelik bu “ileri demokrasi” uygulamasını düdük ve ıslıklarla protesto etti.

Ardından TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu basın açıklamasını yaptı. Polisin müdahalesini protesto eden Bilaloğlu, buraya gelen tüm tabip odası başkanlarına ve hekimlere teşekkür etti.  Bilaloğlu, buradan 17 Aralık 2010 – 13 Mart 2011 tarihleri arasında yürütülecek İYİ HEKİMLİK /NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ MÜCADELE KAMPANYASI’nın da başlatıldığını duyurdu.

Basın açıklaması için...

Kampanya takvimi için...

Fotoğraflar için...