TTB Merkez Konseyi Başkanı Bilaloğlu Rize'de hekimlerle buluştu

rize1TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, hekimlerle buluşmak, hekimlerin mesleki ve sağlık alanına ilişkin sorunlarını ele almak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere 6 Aralık 2010 Pazartesi günü Rize'ye gitti. Rize-Artvin Tabip Odası'nın ev sahipliği ve organizasyonu ile yürütülen etkinliklerde, hekimlik ve sağlık alanının içinde bulunduğu durum çeşitli yönleriyle ele alındı.

Pazartesi günü saat 12.15-13.30 arasında Rize-Artvin Tabip Odası Başkanı Dr. Zelkif Akgül ile birlikte Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda hekimlerle biraraya gelen TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, burada 'hekim hakları, sağlık politikaları ve sağlık ortamında yaşanan sorunlar' ile ilgili bir sunu yaptı. Ardından bir aile sağlığı merkezi, bir toplum sağlığı merkezi, bir özel sağlık merkezi ve bir özel hastaneyi ziyaret eden Bilaloğlu ve Akgül, buralarda yaptıkları çeşitli temaslardan sonra, saat 16.30-19.30 arasında da Rize-Artvin Tabip Odası Lokali'nde yine hekimlerle biraraya gelerek, hekimlerin sorunlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundular.

Fotoğraflar için...