Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü ile görüşme

doktorGeçtiğimiz hafta içerisinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde asistan hekimlerin tepkisi üzerine gündeme gelen süreçle ilgili olarak Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semra Öncü ile TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, Merkez Konseyi Üyesi Dr. Zeki Gül ve Manisa Tabip Odası Başkanı Prof Dr. Yüksel Pabuşçu görüştüler.

Randevu öncesi asistan hekimlerle de bir toplantı yapıldı. Toplantıda edinilen bilgiler ışığında sorunların çözümü için bir olanağın bulunduğu ve hukuksal çerçevede de gerekli sürecin işleyeceği paylaşıldı.