Tabip odası yöneticilerinin oda etkinlikleri için aldığı izinler yıllık izne mahsup edilemeyecek

altMerkez Konsey üyemiz Dr. Ali Çerkezoğlu’nun, Türk Tabipleri Birliği faaliyetlerine katıldığı günlerin yıllık izinlerinden mahsup edilmesi üzerine açılan davada İstanbul 7. İdare Mahkemesi yıllık izinden mahsup işlemini iptal etti.