'Taksim talebimiz haklı bir taleptir'

altTTB, DİSK, KESK ve TMMOB 28 Nisan 2009 günü ortak bir basın toplantısı düzenleyerek 1 Mayıs'a ilişkin görüşlerini açıkladılar.

28.04.2009

BASIN AÇIKLAMASI

28.04.2009 tarihinde, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB örgütlerini temsilen, Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve TBMM Başkanı Sayın Köksal Toptan ile 1 Mayıs gündemli görüşme yapılmıştır.

Sendikaların ve meslek örgütlerinin kendi taleplerini ifade etmelerinin demokratik bir hak olduğu ve siyasi iktidarların bu hakkı güvence altına almaları gerektiği özellikle vurgulanmıştır.

1 Mayıs’ın 100. yılının 2009 1 Mayıs’ına denk gelmesi emekçiler açısından önemlidir. 100. yılımızı kutlarken emek ve dayanışma gününün tatil ilan edilmesi, yıllardır sürdürdüğümüz ısrarlı talebin karşılanması bizleri mutlu etmiştir. Demokratik mücadelelerin başarısının, toplumun demokratikleşmesine katkı sunduğu unutulmamalıdır. Ayrıca, 1 Mayıs’ı özüne uygun kutlayabilmek, hem Türkiye’nin demokrasi yolunda ilerlemesine, hem de Türkiye’nin demokratik görüntüsüne katkı sağlayacaktır.

Ülkemizde 2009 1 Mayıs’ı, 100. yılı nedeniyle 50’ye yakın ilde yaygın bir şekilde kutlanacak, emekçiler taleplerini 1 Mayıs kürsüsünden ifade edecektir.

“1 Mayıs Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü”nün, bayram havasında geçmesi bizim en önemli arzumuzdur. Bu konu, Sayın Cumhurbaşkanına ve Sayın TBMM Başkanına da ifade edilmiştir.

Taksim’de 1 Mayıs kutlamasının inatlaşmaya dönüşmesini asla istemediğimiz kendilerine açıkça belirtilmiştir.

Demokratik ülkelerde, demokrasinin gereği talep edilen haklı istekler, siyasi iktidarlar tarafından karşılanır.

Bizim 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak istememiz de demokratik, meşru ve haklı bir taleptir. Bu konuda hükümetin, siyası iktidarın adım atması yönündeki talebimiz, Sayın Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanına aktarılmıştır.

Ülkemizde milyonlarca kişinin işsiz kaldığı, gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderek arttığı bugünlerde, Bizler emekten ve demokrasiden yana örgütler olarak 1 Mayıs’ta birlik ve beraberliğimizi korumak zorundayız.

2009 1 Mayıs’ında ortaya çıkan bölünmüşlük görüntüsü bizleri rahatsız etmektedir. Biz; DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak haklı taleplerimizi savunarak, sorumluluklarımızı yerine getirmeye hazırız. Önemli olan emeğin haklı, meşru mücadelesidir. Taksim ısrarımız da 1977 katliamını yapanların açığa çıkartılması, üzerinin örtülmemesi için önemli ve haklı bir taleptir. Bundan feragat etmenin hiçbir demokratik örgüte yarar getirmeyeceği inancındayız.

Ayrıca, bu talepler sadece dört örgütün değil, toplumun önemli bir kesiminin talepleridir. Biz, bu konuda toplumun vicdanının sesiyiz.

Tüm bu görüşlerimiz, bugün yaptığımız görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Meclis Başkanına ifade edilmiştir. Kendileri de bu gerginlik ve kaos ortamından rahatsız olduklarını belirtmişler ve konunun çözüme ulaştırılabilmesi için görüşlerimizi ilgili makamlara ivedilikle ileteceklerini ifade etmişlerdir.

Bizler yararlı gördüğümüz bu görüşmelerimizin 1 Mayıs kutlamalarına önemli katkı sunacağına inanıyoruz.

DİSK- KESK- TMMOB-TTB