Krize karşı sosyal dayanışma ve demokratikleşme programı

TTB, KESK, DİSK, TMMOB ve Çiftçi Sen ekonomik krize karşı emekçilerin taleplerini dile getirmek amacıyla bugün (28 Ekim 2008) İstanbul’da ortak bir basın açıklaması yaptılar.

Basın toplantısında konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, krizden en çok etkilenen alanların başında sağlığın geldiğine dikkat çekti. Gürsoy, bu dönemde çalışanların uğrayacakları hak kayıplarının yanı sıra, sağlık alanındaki kazanılmış hakların da kaybedileceği uyarısında bulunarak, tüm emek kesiminin ve örgütlerinin beraberce ortak bir “emeği savunma programını” yaşama geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Ortak basın açıklamasını KESK Genel Başkanı Sami Evren okudu. Ardından iktisatçı Mustafa Sönmez, krizle ilgili bir sunum yaptı.

Ortak açıklama için…