'Kamu sağlık hizmeti, kamu çalışanlarınca yürütülür'

Türk Tabipleri Birliği, dışarıdan sağlık hizmeti satın almak amacıyla 15 Temmuz günü ihaleye çıkmaya hazırlanan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nden, ihaleyi iptal etmesini istedi.

 

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, radyoloji ünitesi için ekipmanın yanı sıra bu ünitelerde görev yapmak üzere 1 radyoloji uzmanı hekim, 3 radyoloji teknisyeni, 1 hemşire, 1 sekreter ve 1 yardımcı hizmetli personel hizmeti satın almak amacıyla, 15 Temmuz 2008 günü ihaleye çıkılacağını açıklamıştı.    

Üniversite hastanesine ihale yoluyla sağlık hizmeti satın almasının Anayasa’nın “kamu hizmeti”ni düzenleyen 128. maddesine ve geçmişte alınan kimi yargı kararlarına aykırı olduğunu belirten TTB Merkez Konseyi, ihalenin iptali istemiyle Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve Tıp Fakültesi Dekanlığı’na yazı gönderdi.

13 Temmuz 2008 günü gönderilen yazıda, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin kamu hizmeti yapan bir sağlık kuruluşu ve aynı zamanda bir eğitim kurumu olduğuna dikkat çekildi. Anayasa’nın 128. maddesinin 1. fıkrasında, “kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülür” ifadesine yer verilen yazıda, bu nedenle ihale yoluyla gördürülmesi istenen radyoloji hizmetlerinin, asli kadroya yapılacak atamalar ile kamu personeli tarafından gördürülmesinin mevzuata, kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun olacağı vurgulandı.

Yazıda ayrıca, 2004 yılında Denizli Devlet Hastanesi’nce açılan benzer ihalenin TTB’nin başvurusu üzerine Danıştay tarafından iptal edildiği anımsatılarak, “2004 yılından bu yana yapılan başka ihalelerin iptali için de Birliğimiz ve Tabip Odaları tarafından davalar açılmış ve ihale işlemleri iptal edilmiştir” denildi.

Üniversite hastanesinde görev yapacak uzman hekimlerin eğitici niteliği taşıması gerektiğine de dikkat çekilen yazıda, hizmet satın alma yöntemiyle hekim istihdam edilmesinin verilen tıp eğitimini de olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuldu.

TTB Merkez Konseyi, tüm bu nedenlerle “yargı yoluna başvurmaya gerek kalmaksızın”, çalışanların özlük haklarını da ihlal eden bu ihalenin iptal edilmesini istedi.