İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na İlişkin TTB Değerlendirmesi

Türk Tabipleri Birliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na ilişkin ilk değerlendirmesini, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'na gönderdi. 

TTB Değerlendirmesi için...