Maltepe Üniversitesi Hastanesi işçilerine destek

DİSK Devrimci Sağlık-İş Sendikası'na üye oldukları için işten atılan Maltepe Üniversitesi Hastanesi işçileri direnişlerinin 34. gününde yüzlerce kişinin katılımıyla büyük bir yürüyüş gerçekleştirdi. TTB ve İstanbul Tabip Odası’nın da aralarında olduğu birçok meslek örgütü, sendika ve demokratik kitle örgütü temsilcisi de örgütlenme hakları için direnen işçilere destek olmak için yürüyüşe katıldı. İşçiler kendilerine karşı açıklama yayınlayan Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne okudukları basın açıklamasıyla yanıt verdi.

10 Ocak 2015 Cumartesi günü Maltepe Bölge Hastanesi önünde buluşan işçiler, işçi yakınları, eyleme destek veren kurum temsilcileri Maltepe Meydanı’na yürüyüş düzenledi. Yoğun yağış altında gerçekleştirilen yürüyüşte “Kar yağsa da, yağmur yağsa da Maltepe işçisi kazanacak” sloganı atıldı.

Eyleme TTB Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve TTB 2. Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel de destek verdi. Maltepe Meydanı’na “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganlarıyla yürüyen işçiler burada kürsü kurdu. DİSK Genel Sekreteri ve Devrimci Sağlık- İş Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu burada yaptığı konuşmada “Daha önce direndiğimiz gibi direneceğiz ve kazanacağız. Eskişehir’den Mersin’e, Hadımköy’den Maltepe’ye, BEAŞ’tan Ülker’e kadar süren işçi direnişleri alınterine kanın karıştığı bu ülkede iş cinayetlerine, açlık sınırının altındaki asgari ücrete ve sendikasızlaştırılmaya karşı büyük işçi isyanının habercisidir” dedi.

Maltepe Meydanı’nda yağmur altında basın açıklamasını okuyan Şehriban Kaya ise hastane yönetiminin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Yapılan açıklamada; “Rektörü iletişimci olan Maltepe Üniversitesi’ne naçizane bir önerimiz var. Bir hastanenin  web sitesinin girişinde  bu kadar çelişkilerle dolu metni yayımlamak o hastanenin inandırıcılığına büyük zarar getirebilir. Bu hastaneye yıllarca emek vermiş insanlar ve şu anda halen çalışanlar olarak üzüldük” denildi. Sendikal örgütlenme çalışmaları başladıktan hemen sonra 4 işçinin işten atıldığını ve bu nedenle rektörle görüştüklerini söyleyen Kaya 28 Kasım 2014’de rektörün çikolata ve şeker ile kendilerini karşıladığını belirtti. Ancak bundan tam bir hafta sonra işten atıldıklarını söyleyen Kaya rektörün “Türkiye’deki işverenlerin yüzde 98’i sendika istemez biz de sendikalaşmayı kabul edemeyiz” dediği vurguladı. Kaya kendilerinin de “İyi olan kazansın” dediğini ifade etti.

Kaya “Biliyoruz uzun oldu sözümüz. Çünkü yıllarca susmuştuk” diyerek “Uzun çalışma saatlerine, düşük ücretlere karşı sessiz kaldık. Şimdi bir araya geldik ve yeni yeni konuşmaya  başladık ya, ondandır sözümüzün çokluğu” dedi.

Basın açıklamasının ardından Maltepe Hastanesi önüne yürüyen işçiler burada “Biz haklıyız biz kazanacağız” diye slogan atarak direniş çadırının bulunduğu hastane önünde halaylar çekti.