Biber Gazı Yasaklansın Tıbbi Sempozyumu

İstanbul Tabip Odası ile Biber Gazı Yasaklansın İnisiyatifi tarafından, 10 Ocak 2015 tarihinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kemal Atay Amfisi’nde ‘Biber Gazı Yasaklansın Tıbbi Sempozyumu’ düzenlendi. Sempozyumda sunumlar yapan konunun uzmanları, ölümcül sonuçlara yol açabilen biber gazının yasaklanması gerektiğini dile getirdi.


Hekimlerin yanı sıra çeşitli kitle örgütleri ve sendikaların temsilcilerinin de katıldığı sempozyumda biber gazının insan sağlığı üzerindeki etkilerinin hekim gözüyle ele alındığı sunumlar gerçekleştirildi. Biber gazının yarattığı sonuçlara ilişkin gözlem ve tanıklıklar paylaşıldı.

Sempozyum TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Ali Çerkezoğlu’nun açılış konuşması ile başladı. Dr. Çerkezoğlu “Ne yazık ki ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde biber gazı sıradan bir olay haline getirilmiş durumda. Ve neredeyse her türlü toplumsal olayda, yapılan basın açıklamalarında biber gazına maruz kalınıyor. Bu sadece Gezi sürecinde yaşadığımız bir olay değil maalesef. Gezi sürecinde en yaygın, şiddetli kullanımına tanık olduk ama her türlü demokratik tepkide maalesef yüzlerce, binlerce insan biber gazına maruz kalıyor. Ve bunun siyasal, toplumsal sonuçları var. Hekimler olarak bu tablodan son derece kaygılıyız. Düzenlediğimiz bu sempozyumda biber gazı kullanımının tıbbi, insan sağlığı üzerindeki sonuçlarını irdeleyeceğiz. Direnen insanlar, gazeteciler, güvenlik görevlileri yani biber gazına maruz kalan her kesim için tartışıyoruz” dedi.

Dr. Çerkezoğlu’nun konuşmasının ardından TTB tarafından hazırlanan Biber Gazı Kısa Film Gösterimi yapıldı. Ardından İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof Dr.Selçuk Erez ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan birer konuşma gerçekleştirdi.

Yapılan konuşmalarda, 1990’lı yıllarda kullanımı öne çıkan ve Türkiye’de neredeyse her eylemde gündelik bir uygulama haline dönüşen biber gazı kullanımının bütünüyle yasaklanması sağlanmadıkça çok önemli ve yakıcı sonuçlar doğurmaya devam edeceğinin altı çizilirken, “biber gazı”nın tıbbi olarak her boyutuyla irdelenmesi bilimsel bir sorumluluk olduğundan hareketle sempozyumun bir başlangıç olması gerektiği belirtildi.

Sempozyumun ilk bölümünde ‘Göz Yaşartıcı Kimyasallar ve Sağlık’ ile ‘Göz Yaşartıcı Kimyasalların Sağlık Üzerine Etkileri’ başlıklı oturumlarda sunumlar gerçekleştirildi. Sunumların ortak vurgusu ise, bir kimyasal silah olan biber gazıyla ilgili yapılan tıbbi çalışmaların sokaktaki mücadeleyle buluşması gerektiği görüşü oldu.

Sempozyumun öğleden sonraki bölümünde ise ‘Biber Gazına Bağlı Şüpheli Ölümlerde Alternatif Bilimsel Rapor Yazım Deneyimleri TTB Örnekleri’ ile ‘Biber Gazı ve Uluslararası Deneyimler’ başlıkları iki oturum halinde ele alındı.

Rapor yazım deneyimlerinde, Haziran Direnişi sürecinde yaşamını yitiren İrfan Tuna ve 31 Mayıs 2011’de Hopa’da polis terörüyle katledilen Metin Lokumcu’nun ölümüne dair hazırlanan TTB raporları sunuldu. Biber gazından ölüm olaylarında rapor tutmanın önemine vurgu yapılan sunumlarda Lokumcu’nun ölümüne ilişkin hazırlanan raporun, Hopa’daki ölümün biber gazından olduğu gerçeğini ortaya koymasının önemine değinildi.

İbrahim Kaboğlu ve Ayhan Erdoğan başkanlığındaki 4. oturumda ise ‘Biber Gazı ve Uluslararası Deneyimler’ başlığında sunumlar yapıldı. Bu oturumda Kaboğlu ve Erdoğan, biber gazı kullanımının hukuki ayağını ele aldılar.

Yaptığı konuşmada, silah kullanımının yasaklanması gerektiğini belirten Kaboğlu, biber gazının Türkiye’de hak ve özgürlüklere yönelik kullanılmasına dikkat çekti.

Sempozyumun 5. ve son oturumu ise ‘Serbest Bildiri Sunumları’ başlığı altında Selin Top ve Peri Arbak’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Sempozyumun kapanış konuşmasını gerçekleştiren Dr. Ali Çerkezoğlu, biber gazının yasaklanması mücadelesine Biber Gazı Yasaklansın İnisiyatifi’yle beraber devam edeceklerini belirtti.

 

1- Gözyaşartıcı kimyasalların yarattığı sağlık sorunlarında belgeleme.  Dr. Ümit Ünüvar 

2-Biber Gazı Maruziyeti Sonrası Gelişen, Hayatı Tehdit Edici Hapşırık. Dr. Ebru Özdemir 

3- Toplumsal Olaylarda Görülen Ortopedik Sorunlar ve Gezi Deneyimi. Dr. Fatih Sürenkök 

4- Gezi Günleri ve “Biber Gazı”. Dr. Bayazıt İlhan 

5- Gösteri Kontrol Ajanı İle Ölüm İddiası Bulunan Bir Olgu İrfan Tuna.  Doç. Dr. Gökhan Ersoy

6- Biber gazı maruziyetinde acil müdahale ve ilkyardım uygulamaları Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu 

7-Göz Yaşartıcı Gazlar Ve Deri Bulguları. Dr. Mualla Polat

8- Biber Gazı. Dr. Nilüfer Aykaç Kongar 

9- Kimyasal Savaş Ajanları. Dr. Coşkun Canıvar 

10-Biber Gazının Ağrı Üzerindeki Etkisinin Sinnamaldehit, Hidrotalsit, Sirke, Süt Ve Limon Suyu İle Değiştirilmesi. Dr. Atila Karaalp

11- Türkiye’de Göz Yaşartan Gazların Sağlık Sistemindeki Etkileri Hakkında Yapılan Bilimsel Çalışmalar Üstüne Kısa Notlar. Dr Peri Arbak 

12- Hukukun ‘gaz’ Noktası.  Av. Senem Doğanoğlu

13- Biber Gazı Ve Toplumdaki Etkileri Olgu 2. Dr. Ebru Özdemir

 

SEMPOZYUM KİTABI İÇİN...