TTB, DİSK, KESK ve TMMOB Heyeti'nden Cumhuriyet'e destek ziyareti

TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, TTB eski başkanlarından Prof. Dr. Gençay Gürsoy, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ozan Toraman, DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu, DİSK YK Üyesi ve Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Celal Ovat, DİSK İstanbul Temsilcisi Önder Atay, DİSK/Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse, KESK Genel Sekreteri Hasan Toprak, TMMOB İKK Sözcüsü Süleyman Solmaz, Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Tahsin Yeşildere ve İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İSMOK) üyesi Kazım Mermer’den oluşan heyet Cumhuriyet Gazetesi’ne destek ziyaretinde bulundu.

Charlie Hebdo dergisinin saldırıdan sonraki ilk sayısından seçki yayımlayan Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik tehditlere karşı, TTB, DİSK, KESK ve TMMOB Heyeti 15 Ocak 2015 tarihinde, gazeteyi ziyaret etti. Heyet, Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni Utku Çakırözer, Haber Müdürü Aykut Küçükkaya, yazar Can Dündar ve Ekonomi Servisi Müdürü Olcay Büyüktaş ile görüşerek, destek mesajlarını iletti.