Aile hekimlerinin dikkatine!

Değerli meslektaşlarımız,

Birinci basamak sağlık çalışanlarına Cumartesi günleri 'nöbet' adı altında uygulanan fazla çalışma dayatmalarına karşı,sağlık çalışanları, üç haftadır başarılı bir karşı duruş sergilemektedirler.

Sağlık Bakanlığı,çalışanlarının haklarını hiçe sayarak uyguladığı uzun ve esnek çalışma dayatmaları, çalışanların kararlı direnişiyle işlevsiz kalınca,şimdide bu direnişi kırmak amacıyla çalışanlardan savunmalar istenmeye başlanılmıştır.

Cumartesi fazla çalışmaya karşı, çalışanların ASM ve TSM lerine gitmemeleri, ASM lerini açmamaları haklı ve meşru bir tutumdur.

Çalışanların kendi haklarını korumaya yönelik başlattıkları mücadele, hak arma özgürlüğü çerçevesinde birinci basamakta örgütlü oda, dernek, sendikaların desteği ve öncülüğünde kararlılıkla sonuç alana dek sürecektir.

İstenen savunmalar için TTB nin hazırlamış olduğu savunma dilekçeleri ektedir.

Bu tür baskı süreçlerinin işe yaramadığını biliyoruz.

Olası verilecek cezalar karşısında, tüm meslektaşlarımızın hem yasal, hem de fiili olarak haklarını korumaya yönelik her türlü desteği vereceğimizi bildiririz.

Meslektaşlarımızın Cumartesi günleri kararlılıkla sürdürdükleri hak arama mücadelesinin başarıyla sonuçlanacağına inanıyor, kolaylıklar diliyoruz.

Saygılarımızla,

Türk Tabipleri Birliği 

Savunma taslağı için tıklayınız...