TTB Heyeti ÖSYM'yi Ziyaret Etti

Türk Tabipleri Birliği (TTB) heyeti TUS ile ilgili ÖSYM'nin açıklamaları sonrası yaşanan kaygıları ve itirazlarını, önerilerini iletmek üzere ÖSYM'yi ziyaret etti.

TTB heyetinde TTB Merkez Konseyi Başkanı Bayazıt İlhan, Genel Sekreteri Özden Şener, TTB Asistan Hekim Kolu'ndan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi Pelin Yargıç, TTB Tıp Öğrencileri Kolu'ndan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Özge Aydın ve Recep Kar ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörn Temsilcisi Ahmet Sancar Topal yer aldılar. Görüşmede ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Öztemel yer aldı.

TTB heyeti ÖSYM açıklamalarında yer alan, bundan sonraki Tıpta Uzmanlık Sınavları (TUS) sonrasında itirazlar yargıda karara bağlanmadan yerleştirme yapılmayacağı ile sınavların açık uçlu sorularla yapılacağı duyurularına itirazlarını ve genç hekimlerde ortaya çıkardığı kaygıyı ifade etti. Her iki başlıkta da sahadan gelen itirazların nedenleri örnekleriyle anlatıldı. TTB heyeti ÖSYM'nin Türkiye açısından önemine değinerek TUS'un  gerek tıp eğitiminin niteliğinin artırılması, gerekse de bilgiyi ölçebilmek adına daha nitelikli bir sınav olabilmesi için ÖSYM ile ortak çalışmaya, bilgi ve deneyimlerini ÖSYM'ye aktarmaya hazır olduğunu ifade etti. Bu noktada ÖSYM ile üniversitelerin, Sağlık Bakanlığı'nın ve TTB'nin birlikte konuyu ele alacakları bir çalıştay yapılması önerisi iletildi. Böylesi bir çalışma yürütülmeden açık uçlu sorularla sınav yapılması açıklamalarının sahada kaygıyı daha da artıracağı ve sınavlara da katkı sağlamayacağı, hekimlerin ve tıp öğrencilerinin görüşlerini dikkate almadan alınan kararların yeni sorunlara sebep olacağı ifade edildi.

ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof. Öztemel önümüzdeki Nisan dönemi TUS'unda açık uçlu soru sorulmasının söz konusu olmadığını bildirdi. ÖSYM'nin daha nitelikli bir sınav yapma adına açık uçlu sorular konusunda kararlı olduğunu, kesin ifade edememekle birlikte ilk etapta soruların %10 kadarının açık uçlu olabileceğini, konunun ele alındığı bir çalıştay fikrine sıcak baktığını, ÖSYM yetkilileriyle değerlendireceklerini  ifade etti.

Toplantı sonunda TTB Heyeti de Prof. Öztemel de  karşılıklı görüş alışverişinin devam etmesi konusundaki görüşlerini bildirdiler.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi