Eskişehir'de Asistan Hekimlerden Birlikte Mücadele Çağrısı

Eskişehir Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu, 7 Şubat 2015 tarihinde, Eskişehir’de, TTB 2. Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Eskişehir Tabip Odası Başkanı Dr. Bülent Nazım Yılmaz, İzmir, İstanbul ve Ankara'daki asistan hekim komisyonlarından temsilciler ve Eskişehir Osmangazi Üniiversitesi Tıp Fakültesi’nden asistanların katılımıyla bir toplantı düzenledi.

Toplantıda, asistan hekimler, asistan hekim hakları, uzmanlık eğitimi sürecinde karşılaşılan sorunlar ve mücadele yöntemlerinin ele alındığı çeşitli sunum ve tartışmaların ardından, birlikte mücadele çağrısı yaptı.

Eskişehir Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu’nun toplantıyla ilgili açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Eskişehir Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu açıklaması

Türk Tabipler Birliği (TTB) bünyesinde Eskişehir Tabip Odası (ETO) asistan hekimleri olarak ilk çağrımızı 11 Ocak 2015 tarihinde yaparak ETO Asistan Hekim Komisyonunu kurduk. Komisyonumuz, eğitim almakta olan asistan hekimlerin eğitim, özlük hakları, çalışma şartları ve sosyal ihtiyaçları gibi birçok alanda çalışma yürütmeyi hedeflemektedir.

Komisyon, kurulduğundan itibaren her hafta Çarşamba günleri seçilen komisyon üyeleriyle toplantılar yapmaktadır. Yapılan genel çağrı ile İzmir'de 17 Ocak 2015’te gerçekleştirilen TTB Asistan Hekim Komisyonu toplantısına da komisyonumuzdan temsilciler katıldı. Toplantı sonunda  alınan kararlardan biri Eskişehir'de bu yeni kurulan komisyonu desteklemekti. Bu doğrultuda İzmir, İstanbul ve Ankara'daki asistan hekim komisyonlarından temsilciler ile TTB 2. Başkanı ve Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) üyesi Prof. Dr. Raşit Tükel katılımı ve Eskişehir Tabip Odası’nın desteği ile ilk etkinliğimizi 7 Şubat 2015’te düzenledik.

Etkinlikte, Eskişehir Tabp Odası Başkanı Dr. Bülent Nazım Yılmaz’ın açılış konuşmasının ardından, Dr. Raşit Tükel, asistan hekim hakları, TUK'un görevleri, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği değişikliğinin getirdiği sorunlar, afiliasyon çalışmaları gibi uzmanlık eğitimini doğrudan ilgilendiren konularla ilgili, asistan arkadaşlarımızın karşılaştıkları sorunlara dair bilgi eksikliğini gideren ve sorularına cevap veren bir sunum ile açılışı yaptı. Ardından, İzmir'deki Asistan Hekim Komisyonu temsilcisi ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi psikiyatri asistanı Dr. Çiğdem Çolak, 2014 Şubat ayında gerçekleştirilen eylemlilik sürecinden, yapılan grevden ve kazanılan haklardan, asistanların nasıl biraraya geldiklerinden söz etti. İstanbul'dan gelen asistan arkadaşlarımızdan halen Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dahiliye asistanı olarak çalışan Dr. Eyyüp Çavdar, kadrosunun bulunduğu Kanuni Sultan Süleymen Eğitim ve Araştırma Hastane'sinde yaşadığı eğitim sorunları ile TUK'un müdahil olduğu süreci aktardı. İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı doktora öğrencisi Dr. Ozan Toraman, asistan hakları, İstanbul ve Türkiye genelindeki asistan eylemleri, TTB Asistan Hekim Komisyonu işleyişi ve gündemini bizlere aktardı.

Tüm Türkiye'de TTB bünyesinde birer birer kurulmakta olan asistan hekim komisyonları, yereldeki gücünün yanı sıra, bu gibi etkinliklerle birbirine destek olarak güçlenmeye devam etmektedir. Uzmanlık eğitimi almakta olan tüm meslektaşlarımızı bu mücadeleyi birlikte vermek, bir arada ve dimdik durabilmek için komisyon çalışmalarımıza katılmaya davet ediyoruz.

Eskişehir Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu