Kadınlar Özgecan için yürüdü

TTB Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Kolu, KESK Ankara Şubeler Platformu ve TMMOB İKK, Özgecan Aslan ve katledilen kadınlar için Ankara‘da yürüdü. 18 Şubat 2015 Çarşamba akşam saatlerinde Sakarya Caddesi‘nden Yüksel Caddesi‘ne meşalelerle yürüyen kadınlar, "Özgecan Aslan Yas Değil İsyan", "Özgecan Aslan Ölümsüzdür", "Erkek vuruyor, devlet koruyor" sloganları attı. Yüksel Caddesi‘ne yapılan yürüyüşün ardından Özgecan Aslan için İnsan Hakları Anıtı‘na karanfiller bırakıldı. Yapılan basın açıklamasıyla "Yasta değil isyandayızi kadın katliamlarına son bulana dek alanlardayız" denildi.