DTB hekimlere yöneltilen suçlamaların kaldırılması için çağrıda bulundu

Dünya Tabipler Birliği (DTB), Ankara Tabip Odası'nın (ATO) Gezi Parkı olayları sırasında yaralanan göstericilere ilk yardım hizmeti sunduğu için yargılandığı davanın yarın (20 Şubat 2013 Cuma) yapılacak üçüncü duruşması öncesinde bir açıklama yaptı. DTB, ATO'ya ve hekimlere yöneltilen tüm suçlamaların kaldırılması için çağrıda bulundu. 

DTB'nin açıklaması şöyle: 

Dünya Tabipler Birliği (DTB) bugün Ankara Tabip Odası’na yöneltilen tüm suçlamaların kaldırılması için çağrıda bulundu ve 2013 ylındaki Gezi Parkı gösterileri sırasında yaralanan göstericilere ilk yardım hizmeti sundukları için yarın (Cuma) mahkemede yargılanmalarına devam edilecek olan Türkiyeli hekimlerin yanında olduğunu açıkladı.

Söz konusu dava, Sağlık Bakanlığı’nca, Ankara Tabip Odası Yönetim ve Onur Kurullarının görevden alınması ve yerlerine yeniden seçimle belirlenecek üyelerin getirilmesi talebiyle açıldı. Bakanlık; Oda’nın Gezi Parkı protestoları sırasında revir biçiminde adlandırılan sağlık birimleri kurarak hizmet sunduğunu ve ayrıca bu birimlerde ilk yardım hizmeti alan hastalarla hizmet sunan sağlık çalışanlarına ilişkin bilgileri paylaşmayı reddettiğini ileri sürüyor. 

Bugün, DTB Konsey Başkanı Dr. Mukesh Haikerwal yetkililere çağrıda bulunarak; tüm yaralılara karşı geçerli olan meslek ahlakı ödevine uyan ve ayrıca dünyadaki tüm hastaların beklediği, talep ettiği ve hak ettiği mesleki gizliliği koruyarak sağlık hizmeti sunumunun temel yükümlülüğünü yerine getiren hekimlere yöneltilen suçlamaların kaldırılmasını talep etti.

"Hekimler, Türkiye’de ya da dünyanın başka bir yerinde, mesleklerinin gereklerini herhangi bir korku ya da gözdağı olmaksızın yerine getirebilmelidir. Hekimler herkese, herhangi bir yerde, herhangi bir ayrım gözetmeden yardım edebilmelidir.

Bu suçlamalar evrensel düzeyde tanınan mesleki bağımsızlık ve mesleki gizlilik ilkelerine karşı bir meydan okumadır ve ortadan kaldırılmak zorundadır. Hastaların ve hekimlerin iyiliği için Türk yetkilileri bir kez daha düşünmeye çağırıyoruz."

Metnin orijinali için tıklayınız...