Kapadokya'da sağlık öğrencileriyle toplantı

Kapadokya Meslek Yüksek Okulu’nda yapılan bir toplantıda Türkiye’de sağlığın durumu, sağlık mesleklerinde profesyonelleşme ve mesleki dayanışma konuları ele alındı. 

28 Şubat 2015 Cumartesi yapılan toplantıda Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Aytolan Yıldırım, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve Türk Diş Hekimleri Birliği II. Başkanı Dr. Serdar Sütçü birer konuşma yaptılar. Dr. İlhan yaptığı konuşmada Türkiye’de sağlık alanında yaşananları somut verileri ile anlatıp hekimlerin diğer sağlık çalışanlarıyla yürüttükleri dayanışma ve ortak mücadelelerinden, TTB’nin sağlık emek ve meslek örgütleriyle yürüttüğü çalışmalardan örnekler verdi.

Toplantıyı anesteziden diyalize, ameliyathane hizmetlerinden ilk ve acil yardıma kadar pek çok programda okuyan sağlık öğrencisi takip etti.

Türk Tabipleri Birliği