Ortadoğu Barış Konferansı 28 Şubat - 1 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi

KESK'in düzenlediği Ortadoğu Barış Konferansı, 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında İstanbul’da “barışı örgütlüyoruz” temasıyla gerçekleştirildi. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda konuğun katıldığı Ortadoğu Barış Konferansı'nda Arap Baharı, Filistin meselesi, Kürt meselesi, İnsan Hakları, İç Güvenlik Paketi, Kadın ve Barış konuları emek ve demokrasi ekseninde değerlendirilerek, Ortadoğu’da yaşanan savaş, işçi sınıfının konumu ve eril zihniyetin bu savaşa olan etkileri tartışıldı.

Konferansın açılış konuşmasını KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen yaptı. Özgen konuşmasında insanlığın gelişim sürecinin Ortadoğu'da başladığını, ancak Ortadoğu'nun erkek egemen sistemin ortaya çıkışıyla iktidar endeksli savaşların yeri haline geldiğini ifade ederek bu savaşların soykırımlara vardığını ve emperyalist devletlerin Ortadoğu'nun çok kültürlü yapısına tahammül edemediklerini dile getirdi. Ortadoğu'da adeta "üçüncü dünya savaşının" yaşandığını belirten Lami Özgen, "Ortadoğu, etnik, mezhepsel, jeostratejik özellikler barındırmaktadır. Emperyalistlerin çıkarları gereği Ortadoğu'da çözümsüzlük hali sona ermemektedir" dedi. 

Moderatörlüğünü sırasıyla; Fikret Başkaya, Hüseyin Aykol, Yurdusev Özsökmenler, Ayşegül Doğan, Şaziye Köse ve Gencay Gürsoy’un yaptığı konferansta özellikle Filistin meselesi ile Rojava devriminin Ortadoğu’da barışın sağlanmasında en önemli gündem olduğu vurgulandı. Barışı örgütlemede kadınların emek ve özgürlük mücadelesinin önemine değinilen konuşmalarda, savaşın yıkıcı etkisinin en çok kadınları etkilediği dile getirilerek başka bir dünya için eşit temsiliyetle kadınların karar alma süreçlerinde yer alması gerektiği söylendi. TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen de konferansın konuşmacıları arasında yer aldı. 

Konuşmaların ardından yapılan plaket töreniyle konferans sona erdi.