Kaza değil, cinayet!

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB, iş cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla başlatılan imza kampanyası kapsamında "Kaza değil, cinayet" başlıklı video hazırladı.