Dr. Ata Soyer anılıyor

Türkiye toplumcu hekim hareketinin öncülerinden, Türk Tabipleri Birliği Eski Merkez Konseyi Üyesi Dr. Ata Soyer, aramızdan ayrılışının ikinci yılında, TTB, SES ve Ata Soyer Sağlık ve Politika Araştırmaları Derneği'nin düzenleyeceği etkinlikle anılacak. Anma töreni, 21 Mart 2015 Cumartesi günü saat 13.00'de İstanbul Tabip Odası'nda gerçekleştirilecek.