Asistan hekimlere 'gına geldi'

Türk Tabipleri Birliği uzmanlık öğrencileri ve genç uzman hekimler çalışma koşullarının olumsuzluklarına dikkat çekmek amacıyla “gına geldi” kampanyası başlattılar. Aydın’da görev yapan asistan ve uzman hekimler kampanyaya destek vererek kamera karşısına geçti. Şikayetlerini dile getirdikleri görüntü ve fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. 

'Kötü çalışma ortamından gına geldi', 'Yıllık izinleri borç gibi almaktan gına geldi', 'Niteliksiz uzmanlık eğitiminden gına geldi', 'Günde 150 hasta gına geldi gari', 'Hastaların yanında kötü muameleden gına geldi' ve 'Emekliliğe yansımayan ücretlerden gına geldi' yazılı kağıtları tutan hekimler, seslerini duyurmak için çeşitli görüntüler çekti. Ardından bu görüntüleri, sosyal medyada paylaştılar.

Can güvenlikleri olmadığını, şiddet görmekten bıktıklarını, yarım yüzyıl sonra gelecek emekliliğin herhangi bir kıymetinin olmadığını belirten hekimler, almış oldukları ücretlerin emekliliklerine yansımadığını, hükümetin zam müjdesinin bir kandırmaca olduğunu, saatlik 3 lira zammın kimsenin yüzünü güldürmediğini, yıpranma payına sahip olmadıklarını söylüyorlar.

Hekimler, gün geçtikçe vasıfsızlaştırıldıklarını, nitelikli uzmanlık eğitimi alamadıkları gibi, sürekli olarak “hastanemiz batıyor, döner sermaye ücretlerinizi keseceğiz, daha çok çalışın” baskısı altında olduklarını ifade ediyorlar.