Batman Tabip Odası Ezidi sığınmacılara yönelik ayrımcılığın sonlandırılmasını istedi

Batman Tabip Odası, Batman Eczacılar Odası, Batman Belediyesi Sağlık Merkezi ve SES Batman Şubesi, 31 Mart 2015 tarirhinde ortak bir açıklama yaparak, 20 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararındaki kısıtlamaların tümden kaldırılmasını ve Ezidi sığınmacılara yönelik ayrımcılığa son verilmesini istedi. 

 

 

31.03.2015

BASIN AÇIKLAMASI

BAKANLAR KURULU'NCA ALINAN KARARLAR EZİDİLERİN İNANÇLARINDAN DOLAYI TEMEL İNSANİ HAKLARDAN MAHRUM BIRAKILMASINA SEBEP OLMAYA DEVAM EDİYOR!.

4 Kasım 2014 günü Batman Tabip Odası'nda ildeki sağlık ve insan hakları örgütleri ile beraber Hükümet'in çıkardığı geçici koruma yönetmeliği kapsamı ile ilgili olarak yaptığımız basın açıklamasının bir paragrafında;

''Tüm uyarılarımıza rağmen hükümet bu yönetmeliği de çıkarırken  diğer yasa yapım süreçlerinde olduğu gibi alanda çalışan tarafları dinlememiş ve bildiğini okumaya devam etmiştir. Yönetmeliğin içeriğine dair çok şey ifade edilebilir. Ancak bizim açımızdan anlaşılmaz olan hükümetin ısrarla neden Ezidi insanlarını bu yönetmelik ile getirilen (kısmi ve yetersiz de olsa) haklardan mahrum bıraktığıdır. Bu ayrımcı yaklaşım neticesinde Ezidi insanlarımızın başta en temel yaşam hakkı olan sağlık hizmetlerine ulaşımı engellenmiş olmaktadır'' demiştik.

Bu açıklamalarımız üzerine başta Merkez Örgütümüz TTB olmak üzere birçok mücadele örgütü bu haklı talebimiz ile ilgili hükümet nezdinde girişimlerde bulunarak bu durumun düzeltilmesi için uğraş verdi. Batman Tabip Odası'nın yönetici ve aktivistleri olarak bizler  bu güne kadar Ezidi halkımız ile ilgili uygulanan bu sağlığa ulaşım hakkı engelinden dolayı doğacak hemen tüm eksikliği gönüllü olarak giderdik. Düzenli bir sağlık hizmetini halen  paydaşlarımız ile beraber sürdürüyoruz. Nitekim Korıxe Köyünde bulunan Ezidi yaşam alanı ile ilgili tüm mali ve insani yükü karşılayan Batman Belediyesi tarafından 14 mart tıp haftası etkinliklerimiz çerçevesinde odamız ile beraber Batman Eczacılar Odası, Batman SES Şubesi ve Batman Belediyesi Sağlık Merkezi'ne bu katkılarından dolayı birer plaketle teşekkür edilmiştir.

20 Şubat 2015 günü yayımlanan Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu'nun konu ile ilgili yeni bir kararına göre Ezidi halkımıza Geçici Koruma Yönetmeliği İle sağlanan diğer haklar tanınmaksızın sadece sağlık hakkının tanınması haksız bulduğumuz bu ayrımcılığa kısmen de olsa son verirken, insanların sağlık hizmeti alabilecek olmasının bizler açısından son derece kıymetli olduğunu ifade etmek isteriz. Bu anlamda Bakanlar Kurulu'nca istendiği anda bu sağlığa ulaşım hakkının dahi askıya alınabilineceğini veya sonlandırılabilineceğini bizzat çıkan kanun maddesinin içeriğine yerleştirilmiş ifadelerden anlaşılmasına rağmen halihazırda Ezidi İnsanlarımızın sağlık hizmetine ulaşabiliyor olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. 

Bizler bu ülkede iyi hekimlik yapma kaygısı ile yıllardır mücadele eden TTB ve Batman Tabip Odası aktivist ve yöneticileri olarak ülkemizde yaşayan tüm insanlar için ayrım olmaksızın sağlık hizmetlerinin eşit, ücretsiz, nitelikli ve anadilinde verilmesi gerektiği ile ilgili bir mücadeleyi sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Yine sağlık hizmetini üretenler olarak biz hekimler çok iyi biliyoruz ki bir toplumda gelir dağılımı uçurumu ve yoksulluk bu kadar fazla iken; demokrasi ve özgürlükler bu kadar kısıtlı iken; toprağımız,suyumuz ve havamız sermayenin daha çok palazlanması uğruna bu kadar kolay kirletiliyorken birey ve toplumun sağlıklı olmasından bahsedilemez. Bu sebeplerden dolayı İŞİD vahşetinden kurtulabilen ve ülkemize sığınmış bir avuç Ezidi insanımızın temel yaşam ihtiyaçlarını karşılama ile ilgili hükümetten talebimiz; 20 şubat 2015 günü Bakanlar Kurulu kararı olarak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konan düzenlemedeki kısıtlamaların tümden kaldırılarak bu ayıba ve ayrımcılığa son verilmesidir.

Batman Tabip Odası olarak;devlet kurumları tarafından bu güne kadar adeta yokmuşlar gibi kabul edilen Ezidiler başta olmak özere sığınmacı tüm insanlar için ayrımsız  insani yaşam koşullarının  oluşturulması talebimizi yenilerken ,iktidarın ülkemize sığınmış bu insanlar ile ilgili olarak  yaklaşan 7 haziran genel seçimleri de dikkate alındığında her türlü siyasi hesaptan uzak durmasını ve uluslar arası hukuka saygılı olmasını beklediğimizi de ifade etmek isteriz.


Batman Tabip Odası

Batman Eczacılar Odası

Batman Belediyesi Sağlık Merkezi

Batman SES Şubesi 

Batman Tabip Odası'nın 4 Kasım 2014 günü yaptığı basın açıklaması için...

İlgili Bakanlar Kurulu kararı için...